Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Dialog om ett globalt avtal om kemikalier

Publicerad

Den 12 mars 2018 bjöd miljöminister Karolina Skog in en mindre grupp länder, forskare och aktörer till en högnivådialog om hur världens länder långsiktigt ska hantera kemikalier och avfall. Vi publicerar här en video som sammanfattar dialogen.

Spridningen av farliga kemikalier utgör en stor hälsorisk på ett globalt plan. Sverige vill se ett internationellt avtal som fungerar på liknande sätt som Parisavtalet för klimat. De medverkande stödde idén att forma en koalition med likasinnade länder för att driva på för ett globalt avtal.