Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Uppsala deltar i EU-handslaget

Publicerad

Fredagen den 23 mars 2018 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Uppsala kommun, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun samt Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län. EU-handslaget samarrangerades med Utrikespolitiska föreningen i Uppsala.

  • Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  • Ninni Andersson/Regeringskansliet.

EU- och handelsminister Ann Linde inledde EU-handslaget med att ge sin syn på EU:s utmaningar och viktiga framtidsfrågor. Därefter bjöds representanter från Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala samt Heby och Uppsala kommun upp för att delta i ett panelsamtal om utmaningar och möjligheter i att stärka delaktigheten kring EU-relaterade frågor.

I panelsamtalet framhöll flera av deltagarna vikten av att få fler medborgare att engagera sig i beslut som fattas på EU-nivå. För att öka intresset kring EU-relaterade frågor ansåg de att det bland annat krävs en ökad medvenhet kring hur EU-nivån påverkar Sverige.

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun, menade att ett viktigt första steg är att öka kunskapen om EU i den egna organisationen.
– Om vi utbildar förtroendevalda och anställda i vår kommun om EU kan vi förbättra mötet med medborgarna. Ju mer man vet om en fråga desto större möjlighet har man att engagera sig och vara delaktig, sade Marlene Burwick.

Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala framhöll vikten av att flera samhällsaktörer arbetar för att synliggöra mervärdet av EU-samarbetet.
– För att öka medvetenheten om vad EU-medlemskapet har inneburit för Sverige och Europa måste vi hjälpas åt, sade Börje Wennberg.

– Skolan är en central del, men även politiker och föreningar kan göra mycket.

I panelsamtalet berättade EU- och handelsministern bland annat om att regeringen har ökat ambitionsnivån i EU-delaktighetsarbetet genom att satsa tio miljoner kronor extra i 2018 års budget. Den förstärkta satsningen möjliggör bland annat insatser för att öka kunskapen om EU i skolan samt särskilda EU-utbildningar för både journalister och för förtroendevalda och anställda i regioner och kommuner.

Inför evenemanget hade Utrikespolitiska föreningen samlat in frågor från studenter till EU- och handelsminister Ann Linde. Ett urval av dessa ställdes av föreningens ordförande Niclas Hvalgren, som även modererade panelsamtalet.

Under dagen deltog EU- och handelsministern även i ett panelsamtal om exportpotentialen i Uppsala.

Deltagare

  • Göran Enander, landshövding Länsstyrelsen Uppsala län.
  • Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.
  • Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala.
  • Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande i Heby kommun.
  • Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande i Enköpings kommun.
  • Leif Zetterberg (C), vice-kommunstyrelseordförande i Håbo kommun.
  • Viktoria Söderling (S), Tierps kommun.
  • Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun.