Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s ledare diskuterade ståltullar och brexit

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven träffade sina stats- och regeringschefskollegor i Europeiska rådet torsdag-fredag 22-23 mars. Handel och hot om ståltullar var en av frågorna på dagordningen. Brexit och EU:s reaktioner på giftattacken i Salisbury var andra viktiga frågor.

Stefan Löfven håller presskonferens
- EU har nu fått ett tillfälligt undantag och vi förväntar oss att det kommer att fortsätta att gälla. Samtidigt står vi gemensamt bakom den inriktning på åtgärder som EU-kommissionen förbereder ifall undantaget inte förlängs. Vi är beredda att skydda våra länders intressen i enlighet med gällande WTO-rätt, sa statsminister Stefan Löfven efter mötet. Foto: Europeiska unionens råd

Handel och USA

Efter att USA:s president Donald Trump sagt att han har för avsikt att införa importtullar för stål- och aluminiumprodukter var EU:s relation till USA och handeln med landet ett av de viktigaste ämnena för diskussionerna mellan stats- och regeringscheferna.

EU-ledarna beklagade på mötet USA:s beslut att införa importtullar på stål och aluminium. Beslutet kan inte motiveras med nationell säkerhet, menar de. EU fick till slut ett tillfälligt undantag från tullarna men stats- och regeringscheferna uppmanar USA att göra undantaget permanent. De uttalar också sitt fulla stöd för de åtgärder EU-kommissionen vidtagit för att försvara EU:s intressen, i enlighet med WTO:s regler. De transatlantiska relationerna är viktiga, menar EU-ledarna och understryker vikten av dialog om handelsfrågor.

Giftattacken i Salisbury

Ett annat aktuellt ämne som EU-ledarna behandlade var reaktioner på giftattacken i Salisbury då två personer skadades allvarligt. De fördömde attacken i starka ordalag, uttryckt sitt stöd för de drabbade och sa att de delar Storbritanniens bedömning att det är Ryssland som ligger bakom attacken.

Turkiet och västra Balkan

På mötet fördömde stats- och regeringscheferna Turkiets fortsatta olagliga handlingar i östra Medelhavet och i Egeiska havet och uppmanade Turkiet att omedelbart upphöra.

Stats- och regeringscheferna slog också fast att de hoppas att toppmötet i Sofia 17 maj fördjupar EU:s relationer med västra Balkan. De bekräftade att Europeiska rådets möte i juni kommer att behandla utvidgningsfrågor.

Inre marknaden, klimat och tillväxt

På mötet tog EU-ledarna också upp den inre marknaden och uttalade att beslut om förändringar på den inre marknaden ska genomföras på ett effektivt sätt. EU måste arbeta för att anpassa den inre marknaden till den digitala ekonomin och ska främja konkurrens, innovationer och hållbarhet.

Europeiska rådet uppmanar också EU-kommissionen att lägga fram en långsiktig strategi för att minska EU:s utsläpp av växthusgas, i enlighet med Parisavtalet.

Stats- och regeringscheferna antog också slutsatser om att uppfylla målen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. De ställer sig bakom prioriteringarna i EU-kommissionens årliga tillväxtöversikt och uppmanar medlemsländerna utgå från dem i sina egna reformprogram.

Brexit

På fredagen diskuterade stats- och regeringscheferna, i konstellationen EU27 utan Storbritannien, landets utträde ur EU.

Stats- och regeringscheferna godkände nya riktlinjer till EU-kommissionen som gör att kommissionen nu kan inleda förhandlingar om framtiden och om hur förhållandet mellan EU och Storbritannien ska se ut efter utträdet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Mer om mötet i Europeiska rådet 22-23 mars