EU:s miljöministrar diskuterade plast och hållbar tillväxt

På miljörådets möte i Bryssel 5 mars diskuterade miljöminister Karolina Skog EU:s gemensamma plaststrategi med sina EU-kollegor. Ministrarna diskuterade även samspelet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning samt hur man skulle kunna miljöanpassa den europeiska planeringsterminen.

Karolina Skog samtalar med Brune Poirson
Miljöminister Karolina Skog efterlyste på miljörådet fler konkreta åtgärder för att minska plastens negativa miljöeffekter. Här samtalar hon med franska statssekreteraren Brune Poirson inför mötet. Foto: EU-representationen

Den cirkulära ekonomin

Miljöministrarna diskuterade EU-kommissionens nyligen presenterade plaststrategi och ett meddelande om samspelet mellan kemikalier, produkter och avfall. Målet med EU-kommissionens nya förslag är att minska plastens negativa miljöpåverkan och att se till att vi kan nå resurseffektiva kretslopp. Ministrarna diskuterade främst åtgärder för att underlätta återvinningen av plastavfall och för att främja efterfrågan på återvunnen plast.

Miljöminister Karolina Skog efterlyste på mötet fler konkreta åtgärder för att minska plastens negativa miljöeffekter och pekade på vikten av harmoniserade regler på EU-nivå. Hon tog även upp frågan om hur EU:s export av avfall till länder som inte har fullgod avfallshantering kan stoppas och att giftfria kretslopp måste främjas.

Miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen

Ministrarna diskuterade även miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen. Det är viktigt att miljöfrågorna syns mer i den europeiska terminen, menade ministrarna och påminde om miljöpolitikens potential att främja jobb och tillväxt genom gröna hållbara investeringar och grön hållbar finansiering.

Miljöminister Karolina Skog representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Mer om mötet i miljörådet 5 mars