Företagande och mänskliga rättigheter i fokus

Publicerad

Fredagen den 9 mars anordnades ett seminarium för att presentera en uppföljningsrapport till regeringens handlingsplan om företagande och mänskliga rättigheter. Statssekreterarna Oscar Stenström och Stina Billinger stod som värdar och drygt 150 personer från näringslivet, myndigheter, fackföreningar, civilsamhället, akademin med flera deltog. Seminariet gästades också av Roel Nieuwenkamp som är ordförande i OECD:s arbetsgrupp för hållbart företagande (CSR).

 • oscar

  Statssekreterare Oscar Stenström med rapporten "Uppföljning av Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter".

  Foto: Per E Karlsson/Regeringskansliet

 • stina

  Statssekreterare Stina Billinger talar om att det nu finns ett tydligt krav på bolag med statligt ägande att agera föredömligt inom hållbart företagande.

  Foto: Per E Karlsson/Regeringskansliet

 • panel

  Panelen bestående av från vänster: Roel Nieuwenkamp, ordförande i OECD:s arbetsgrupp för hållbart företagande (CSR), Diana Madunic, ambassadör för hållbart företagande, Camilla Mellander, chef för UD:s enhet för främjande och hållbart företagande, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen, Per Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso, och Stina Billinger, statssekreterare hos Mikael Damberg.

  Foto: Per E Karlsson/Regeringskansliet

I augusti 2015 utarbetade regeringen en mer ambitiös politik för hållbart företagande genom att – som sjätte land i världen - anta en handlingsplan om företagande och mänskliga rättigheter. Seminariet syftade till att presentera uppföljningsrapporten till handlingsplanen med fokus på vad som har uppnåtts sedan dess.

- Det är glädjande att flertalet av det femtiotal utlovade åtgärderna har genomförts. Regeringen har infört ny lagstiftning om hållbarhetsrapportering för stora företag och satt större fokus på hållbarhet i lagen om offentlig upphandling. Vi har också gjort en webbutbildning om hållbart företagande för att höja kunskapen kring frågan på Sveriges utlandsmyndigheter, sade Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde.

Regeringen har tilldelat Business Sweden ökade resurser för att stärka sitt arbete med hållbart företagande i samband med främjarresor utomlands. Ett annat viktigt initiativ är statsministerns Global Deal för anständiga arbetsvillkor och en inkluderande tillväxt.

De senaste åren har regeringen gjort särskilda insatser för att stärka kunskapen om FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter i styrningen av bolag med statligt ägande.

- Det finns ett tydligt krav på bolag med statligt ägande att agera föredömligt inom hållbart företagande. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är sedan 2017 inkluderade i statens ägarpolicy, sade Stina Billinger, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Ordförande i OECD:s arbetsgrupp för hållbart företagande Roel Nieuwenkamp bidrog med ett globalt perspektiv och berömde bland annat Sverige och många av de svenska företagen för att ligga i framkant när det gällde hållbart företagande. Per Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso, och Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen, delade med sig av sina erfarenheter av att hantera risker för barnarbete i företags värdekedjor utomlands.

I slutat av seminariet tog de inbjudna gästtalarna emot frågor från publiken.

Läs mer i uppföljningsrapporten om hur regeringen arbetat kring företagande och mänskliga rättigheter.