Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsministern besökte företag i Karlskoga och Degerfors

Försvarsminister Peter Hultqvist reste till Karlskoga och Degerfors den 14 mars för att bland annat besöka några av de företag som levererar materiel till Försvarsmakten.

Försvarsminister Peter Hultqvist fick en presentation av BAE Systems Bofors verksamhet
Försvarsminister Peter Hultqvist fick en presentation av BAE Systems Bofors verksamhet. Foto: Erik Lärke / Saab Dynamics

På onsdag morgonen besökes EURENCO Bofors som utvecklar, tillverkar ett mängd avancerade energetiska material för både försvars- och den kommersiella marknaden. Därefter genomfördes ett gemensamt besök med BAE Systems Bofors och Saabs affärsområde Dynamics som både är leverantörer av försvarsmateriel. BAE Systems Bofors tillverkar vapensystem inom områdena intelligent ammunition, artillerisystem, torn till stridsfordon, fjärrvapen, marina vapensystem och luftförsvarssystem. Saabs affärsområde Dynamics tillverkar pansarvärnsvapen och robotar.

Under eftermiddagen besöktes företaget DEFORM i Degerfors som är ett snabbväxande formningsföretag inom huvudsakligen fyra affärsområden; tryckkärl, skydd, basindustri och heavy equipment.

Det finns cirka 150 företag i Sverige som har tillverkningstillstånd för krigsmateriel. Antalet anställda i säkerhets- och försvarsindustrin är enligt branschföreningen SOFF:s 90 medlemsföretag, som finns på 70 orter, cirka 30 000, exklusive underleverantörer. Företagen omsätter cirka 30 miljarder kronor årligen som relaterar till försvar och säkerhet.