Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

FN:s generalsekreterare håller informellt arbetsmöte med säkerhetsrådet i Sverige

Publicerad

FN:s generalsekreterare António Guterres kommer i år att hålla sitt årliga informella arbetsmöte med säkerhetsrådet i Sverige. Mötet äger rum i april på Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne.

Generalsekreteraren kommer under sitt besök i Sverige också att ha överläggningar med statsministern samt hålla den årliga Dag Hammarskjöldföreläsningen som arrangeras av Uppsala universitet och Dag Hammarskjöldfonden.

Vad handlar arbetsmötet med säkerhetsrådet om?

Årets tema för arbetsmötet är hur FN:s fredsbevarande insatser kan stärkas och effektiviseras och hur samverkan kan öka med regionala organisationer. Mötet är ett tillfälle för generalsekreteraren och säkerhetsrådet att förtroligt och informellt diskutera aktuella frågor.

Vilka deltar?

Vid det informella arbetsmötet deltar Generalsekreteraren och säkerhetsrådets medlemmar, representerade genom sina FN-ambassadörer. Även statsministern och utrikesministern deltar i delar av mötet. Generalsekreteraren gör ett längre besök i Sverige och kommer även att ha överläggningar med statsministern samt hålla den så kallade Dag Hammarskjöldföreläsningen som arrangeras av Uppsala universitet och Dag Hammarskjöldfonden. Representanter från riksdagens partier inbjuds att delta i delar av programmet.

Vad är Sveriges roll?

Generalsekreteraren håller årligen ett informellt arbetsmöte, så även i år. Genom att mötet förläggs till Backåkra, står Sverige värd för besöket av säkerhetsrådet och generalsekreteraren till Sverige. Statsministern står värd för en arbetslunch och utrikesministern håller för en middag för säkerhetsrådet.

Sverige har under sin tid i säkerhetsrådet intagit en aktiv roll och åstadkommit konkreta resultat. Sverige har en lång tradition av att verka för konfliktförebyggande liksom för fredliga lösningar på konflikter. Därtill var det svensken Dag Hammarskjöld som tog initiativ till FN:s första fredsbevarande insats med beväpnad trupp.

Varför Sverige och Backåkra?

Detta är en unik möjlighet för Sverige att erbjuda en mötesplats för hela FN:s säkerhetsråd. Backåkra har renoverats med syftet att åter kunna fungera som en mötesplats inom områden som låg Dag Hammarskjöld varmt om hjärtat, såsom internationellt samarbete, fredsforskning, miljö och mänskliga rättigheter.

Varför är det här viktigt?

Det informella samtal som arbetsmötet ger tillfälle till skapar möjlighet för generalsekreteraren att förankra sina idéer om FN-reform av fredsbevarande bland säkerhetsrådets medlemmar. För Sverige är detta ett tillfälle för utbyte med FN:s högsta ledarskap såväl som dess viktigaste organ för fred och säkerhet. Det är också en möjlighet att ytterligare förstärka Sveriges avtryck under vår tid i säkerhetsrådet.

Vem betalar?

Sverige och FN delar på kostnaderna. FN står för kostnaderna för Generalsekreterarens resa till och från Sverige. FN betalar också huvuddelen av kostnaderna för hans delegations resor samt för en del av delegationens hotellkostnader i Stockholm. Sverige står för övriga kostnader såsom rådsmedlemmarnas resor till och från Sverige, liksom för delar av deras och generalsekreterarens uppehälle i Sverige och för möteslokalen. Kostnaderna beräknas uppgå till två miljoner kronor som belastar regeringens budget, utgiftsområde 5 Internationell samverkan, ramanslag 1:2 Fred- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagspost 4:1 Utrikesdepartementet – särskilda insatser. Finansiering, budget och kostnader redovisas offentligt.

Kontakt

Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.