Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Höjt underhållsstöd

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att underhållsstödet ska höjas med 350 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år och med 150 kronor per månad för barn som är 11 – 14 år.

Foto: Maskot Folio

Höjningen för barn som är 15 år eller äldre föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Det nya beloppet bli 2073 kronor.

Höjningen för barn som är 11 – 14 år föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Det nya beloppet blir 1723 kronor.

– Vi vet att ju äldre barnen blir desto mer ökar utgifterna, då är det rimligt att vi även anpassar underhållstödet efter de förutsättningarna. Jag är väldigt glad över att vi kommer att ha höjt underhållsstödet med totalt 800 kronor under mandatperioden. Det här är viktigt inte minst för många ensamstående kvinnor med låga inkomster, säger socialminister Annika Strandhäll.

De nuvarande nivåerna är 1 573 kronor per månad till och med månaden barnet fyller 15 år och därefter 1 723 kronor.