Insatser för pensionärer 2015-2018

Publicerad

Regeringen har under mandatperioden 2014-2018 gjort flera insatser för att förbättra pensionärers välfärd och ekonomiska situation. Bostadstillägget och tandvårdsbidraget har höjts, inkomstskatten för personer över 65 år har sänkts och satsningar har gjorts för fler anställda i välfärden. I Pensionsgruppen har en blocköverskridande överenskommelse för långsiktigt höjda och trygga pensioner gjorts.

Några äldre personer spelar boule.
Foto: Folio Foto:Folio

Pensioner:

 • Höjd ersättningsgrad och högre tak i bostadstillägget, samt förbättringar av det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet, vilket innebär upp till 470 kronor mer per månad. Taket höjdes från 5 000 till 5 600 kronor per månad. 2018
 • Höjd ersättningsgrad i bostadstillägget, samt förbättringar av det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet, vilket innebär upp till 100 kronor mer per månad. 2015
 • Överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner i Pensionsgruppen. Överenskommelsen innebär bland annat ett nytt och förstärkt grundskydd, ett reformerat premiepensionssystem samt långsiktigt hållbara pensioner. 2017
 • Handlingsplan för ett tryggt och säkert premiepensionssystem i Pensionsgruppen. 2017
 • Handlingsplan för jämställda pensioner i Pensionsgruppen. 2016

Välfärd:

 • Fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget från 15 april 2018, vilket för personer som är 65 år eller äldre innebär en höjning från 300 till 600 kronor per år. Även 2017 genomfördes en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget för personer 65-74 år från 150 till 300 kronor.
 • Permanent tillskott på tio välfärdsmiljarder per år till kommuner och landsting. 2017
 • Avgiftsfri öppenvård för de som är äldre än 85 år. 2016
 • Investeringsbidrag för äldreboenden. 2016
 • Satsning för att förebygga fallolyckor. 2016
 • Ökad bemanning inom äldreomsorgen. 2015

Skatter:

 • Sänkt skatt för personer som är 65 år eller äldre från 2016, vilket innebär upp till cirka 3 400 kronor per år för personer med inkomster lägre än cirka 240 000 kronor per år.
 • Sänkt skatt för personer som är 65 år eller äldre från 2018, vilket innebär upp till 5 000 kronor per år för personer med inkomster mellan cirka 124 000 och 416 000 kronor per år.