Konferens: Vård och omsorg i förändring

Den 14 juni anordnar Socialdepartement en konferens i Malmö om vård och omsorg i förändring. Konferensen arrangeras inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och kommer att behandla några av de största utmaningarna för vården och omsorgen.

 • Kanalen i Malmö

  Kanalen i Malmö

  Foto: Werner Nystrand

 • Äldre man med vårdpersonal

  Konferensen arrangeras inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och kommer att behandla några av de största utmaningarna för vården och omsorgen.

  Foto: Folio

 • Statssekreterare Agneta Karlsson

  Foto: Kristian Pohl

 • Lilla torg i Malmö

  Lilla torg i Malmö

  Foto: Apelöga

– Vi är alla överens om att utveckla hälso-och sjukvården och nu tar vi initiativet till en fördjupad dialog i Norden för att se hur vi kan lära av varandra för att möta dagens och framtidens utmaningar, säger Agneta Karlsson statssekreterare hos socialminister Annika Strandhäll.

På konferensen medverkar Darja Isaksson, Anders Ekholm, Michael Bech, Anna Nergårdh, Päivi Sillanaukee, Mette Bakkeli m.fl. Moderator för konferensen är Göran Rosenberg, svensk författare och journalist. Konferensen riktar sig till ledande politiker och högre tjänstemän inom vård och omsorg i de nordiska länderna. Sakkunniga och forskare kommer att göra presentationer.

Konferensdagen innehåller också interaktiva aktiviteter såsom quiz samt möjligheter för deltagarna att göra egna animerade simuleringar av den framtida nordiska befolkningsutvecklingen.

Program

9:00 Välkomst och introduktion
Välkomnande av moderator Göran Rosenberg samt presentationer av statssekreterare Agneta Karlsson och Anna Nergårdh. Anna Nergårdh är läkare och regeringens särskilda utredare i arbetet med att förändra sjukvården. Innan dess var hon chefsläkare och biträdande landstingsdirektör vid Stockholms läns landsting.

09:40 Demografi
Anders Ekholm, framtidsforskare och vice verkställande direktör för Institutet för framtidsstudier, kommer tala om hur demografiska förändringar, värderingsförskjutningar och teknik påverkar vår framtida välfärdssektor.

10:30 Paus

10:50 Kommun- och regionsammanslagningen i Danmark
Mickael Bech, professor i hälsoekonomi och direktör för Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), bidrar med att utveckla välfärden och offentlig sektor. Michael kommer att tala om effekterna av kommun- och regionsammanslagningen i Danmark.

11:35 Lunch

12:35 Norges förstatligande av sjukhusväsendet
Mette Bakkeli, avdelningsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, ska tala om Norges förstatligande av sjukhusväsendet.

13:20 Teknisk innovation
Darja Isaksson, tillträdande generaldirektör för Vinnova och ledamot i Nationella innovationsrådet. Rådets uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Sveriges statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet.

14:05 Paus

14:25 Social- och hälsovårdsreformen (SOTE) i Finland
Päivi Sillanaukee, kanslichef i Social- och Hälsovårdsministeriet och ledamot i Världshälsoorganisationen WHO:s styrelse för perioden 2018-2021. Päivi kommer tala om social och hälsovårdsreformen (SOTE) i Finland.

15.10 Avslutning
Paneldiskussion och avslutning under ledning av moderator Göran Rosenberg

16:00 Interaktionsmingel
Interaktionsmingel med deltagare och presentatörer

16:30-18:00 Enklare förtäring med underhållning

Nordiska ministerrådet – Sveriges ordförandeskap 2018

Praktisk information

Datum och tid: 14 juni 2018. Antalet platser är mycket begränsat. Intresseanmälan sker via s.malmo2018@regeringskansliet.se. Skriv ditt namn, organisation och befattning i intresseanmälan. Socialdepartementet återkommer med bekräftelse på anmälan. Deltagande är kostnadsfritt men deltagaren står för rese- och hotellkostnader.

Konferenslokalen är nära belägen Malmö centralstation. Det finns flera hotell nära konferensanläggningen. Varmt välkommen till Malmö.

Till Malmö stads webbplats