Manskligarattigheter.se har flyttat till regeringen.se

Innehållet på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter (manskligarattigheter.se) finns nu på regeringen.se.

Innehållet är fördelat på tre olika sidor:

  • Fakta om mänskliga rättigheter.
  • Internationell granskning av mänskliga rättigheter i Sverige.
  • Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen.

I samband med flytten har innehållet uppdaterats och informationen anpassats efter regeringen.se:s målgrupper. En större tonvikt ligger nu på länkning till andra webbplatser med relevant och aktuell information, i första hand till ansvariga myndigheter.