Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Nordiska lösningar för utmaningar i social- och hälsopolitiken

Publicerad

Digitala lösningar för större delaktighet och självständighet, samordning av hälso- och sjukvård med äldreomsorg samt patientsäkerhet och mobilitet var några av de frågor som diskuterades under det nordiska ministermötet för social- och hälsopolitik på Uppsala Slott den 22 mars.

 • En man och en kvinna sitter vid ett bord

  Generalsekreterare Dagfinn Høybråten och socialminister Annika Strandhäll.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • En man sitter vid ett bord och tittar snett in i kameran.

  Utredaren Árni Páll Árnason presenterade sin strategiska genomlysning av det sociala området.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Bild på lokalen där ministermötet ägde rum.

  Det nordiska ministermötet för social- och hälsopolitik hölls i Tornsalen på Uppsala Slott.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • En man och en kvinna sitter vid ett bord.

  Generalsekreterare Dagfinn Høybråten och äldreminister Lena Hallengren.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • En kvinna sitter vid ett bord och pratar.

  Hälso- och sjukvårdsminister Pirkko Mattila, Finland

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Gruppfoto på deltagare vid mötet.

  Från vänster: Svandís Svavarsdóttir (IS), Annika Strandhäll (SE), Lena Hallengren (SE), Sirið Stenberg (FO), Åse Michaelsen (NO), Thyra Frank (DK), Wille Valve (AX), Eyðgunn Samuelsen (FO), Morten Nygård Bakke (NO) och Dagfinn Høybråten.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Huvudtemat när social- och hälsoministrarna från Island, Norge, Finland, Danmark och Sverige samt från Grönland, Färöarna och Åland träffades var "Hur kan de nordiska länderna skapa mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser, med särskilt fokus på äldre brukare och patienter?”. Socialminister Annika Strandhäll och äldreminister Lena Hallengren representerade Sverige på mötet.

Större behov av att samordna hälso- och sjukvård med äldreomsorg

Befolkningen i de nordiska länderna blir allt äldre. En större del av befolkningen kommer behöva vård och omsorg, och i framtiden kommer allt mer vård att utföras utanför sjukhusen och ibland i patientens hem. Det innebär att behovet av att samordna hälso- och sjukvård med äldreomsorg ökar.

– En av framtidens stora utmaningar kommer att vara rekrytering av den personal som kommer att behövas i äldreomsorgen – personalen är den viktigaste resursen i vården och omsorgen om äldre. Att förbättra vård- och omsorgskedjorna för äldre är en central fråga och det var mycket givande att höra hur de andra nordiska länderna hanterar dessa frågor, sa äldreminister Lena Hallengren.

Det beslutades om att det politiskt prioriterade temat för 2019-2021 ska vara att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg för de äldre i Norden. För detta finns 4,5 miljoner danska kronor avsatta för att bedriva projektverksamhet.

Digitalisering är en nyckel

Vården och omsorgen behöver ställa om för att möta den demografiska utvecklingen och en allt mer avfolkad landsbygd. Digitalisering är en nyckel i det arbetet och Sverige genomför mellan 2018 och 2020 ett prioriteringsprojekt som handlar om att finna nordiska lösningar för vård och omsorg på distans, inklusive e-recept.

Bra samarbete som kan bli ännu bättre

Árni Páll Árnason, som tidigare varit socialminister i Island, presenterade sin strategiska genomlysning av hur det nordiska samarbetet på det sociala området kan utvecklas och ministrarna fick möjlighet att ge inspel till det fortsatta arbetet. Rapporten väntas bli klar till sommaren 2018.

– I vårt nordiska samarbete har vi ett givande utbyte inom det sociala området. Det ger oss ingående kunskaper som hjälper oss att fatta mer välgrundade politiska beslut. Även om vårt samarbete fungerar bra idag så kan det alltid bli ännu bättre. Vi hoppas att denna genomlysning kan bidra till det, sa socialminister Annika Strandhäll.

Ömsesidigt godkännande av hälsopersonal

Ministrarna fick dessutom information om tidplanen för undertecknande av det reviderade avtalet om ömsesidigt godkännande och informationsutbyte mellan de nordiska länderna vad gäller hälsopersonal (det så kallade Arjeplogavtalet). Diskussioner om det reviderade avtalet har pågått sedan 2010 men nu är planen att det ska godkännas före sommaren under det svenska ordförandeskapet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Sverige ordförande 2018 i Nordiska ministerrådet

Under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Utgångspunkten för Sveriges ordförandeskapsarbete är Ett inkluderande, hållbart, innovativt och tryggt Norden genom vilken temat digitalisering samtidigt löper som en röd tråd.

Jämställdhet

Jämställdhet beaktas i alla aktiviteter som kan bidra till jämställd välfärd alternativt ökad jämställdhet i hälso- och socialpolitik.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. I praktiken är statsministerns övergripande ansvar delegerat till de nordiska samarbetsministrarna – för Sveriges del utrikesminister Margot Wallström – och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget. 2018 är Sverige ordförande.