Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Personer som drabbats av steriliseringskrav ska kunna få ersättning på 225 000 kronor

Publicerad

Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen ska nu kunna söka statlig ersättning.
– Jag vet att ersättningen inte gör det ogjort, men jag och regeringen vill slå fast att vi idag tycker att det var fel att kräva sterilisering, säger socialminister Annika Strandhäll.

Riksdagen antog den 21 mars propositionen Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall. Personer som steriliserades under könstillhörighetslagen mellan 1 juli 1972 - 30 juni 2013 kan ansöka om statlig ersättning på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp.

Det tidigare steriliseringskravet gällde till och med den 30 juni 2013. Kravet innebar att en person behövde vara steriliserad eller sakna fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd.

– Sterilisering som villkor för att få ändra sin könstillhörighet var ett uttryck för ett synsätt som jag och regeringen idag tar kraftigt avstånd ifrån. Det var ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp, och därför la vi fram förslaget om statlig ersättning, säger socialminister Annika Strandhäll.

Den nya lagen och lagändringarna träder i kraft den 1 maj 2018. Regeringen räknar med att mellan 600–700 personer kommer att ha möjlighet att söka ersättningen. Kammarkollegiet är ansvarig för att hantera ansökningarna. Ansökningarna om ersättning ska komma in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.