Pesco, EU:s säkerhet och försvar på försvarsministrarnas möte

När EU:s försvarsministrar möts den 6 mars i Bryssel ska de diskutera Pesco, EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete, den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt pågående insatser.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s försvarsminister möts 6 mars i Bryssel inom ramen för EU:s utrikesråd. Foto: Europeiska rådet

Pesco, EU:s permanenta strukturerade samarbete om försvar

Som första punkt kommer försvarsministrarna att diskutera EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete, Pesco. Pesco ska utveckla unionens operativa kapacitet för militära krishanteringsuppgifter och erbjuder ett ramverk för samarbetet. Sannolikt kommer ministrarna att besluta om en lista över de första Pesco-projekten och vilka medlemsstater som kommer att delta. De kommer också att anta en rådsrekommendation om det fortsatta genomförandet av Pesco.

Säkerhet och försvar

På mötet kommer ministrarna också att ha en övergripande diskussion om EU:s gemensamma försvar och säkerhet. Regeringen välkomnar de framsteg som gjorts inom den globala strategin.

Pågående insatser

Rådet ska också diskutera pågående militära insatser som görs inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, till exempel träningsinsatser i Centralafrikanska republiken, Somalia och Mali.

Försvarsminister Peter Hultqvists statssekreterare Jan Salestrand företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet 6 mars

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om försvarsministrarnas möte 6 mars