Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Hultqvist talade på Försvarsutbildarnas årsmöte

Den 17 mars höll Försvarsutbildarna gemensam årsstämma för åtta av sina medlemsförbund på Karlbergs slott. Försvarsminister Peter Hultqvist var inbjuden att hålla ett anförande och svara på frågor om regeringens försvarspolitik.

Försvarsminister Peter Hultqvist i talarstolen
I sitt anförande på Försvarsutbildarnas årsmöte talade Peter Hultqvist bland annat om de frivilliga försvarsorganisationernas betydelse för totalförsvaret. Foto: Marinette Nyh Radebo / Regeringskansliet

Försvarsutbildarna är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer i Sverige och bedriver en bred verksamhet som har drygt 25 000 medlemmar och består av 23 regionala och 15 rikstäckande förbund med olika kompetensinriktningar. På årsstämman på Karlberg deltog Svenska CBRN-förbundet, Kriskommunikatörerna (Criscom), Kavallerijägarna, Luftvärnsförbundet, Förbundet Miljö och hälsa, Militärpolisförbundet, Psyopsförbundet och Reservofficersförbundet.

Försvarsutbildarna har olika inriktningar och kompetensområden exempelvis inom CBRN (specialistkompetens rörande kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot), luftvärn och psyops (en kompetensresurs inom psykologiska operationer samt relaterade intresseområden). Denna bredd är betydelsefull för totalförsvaret.

- De frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet är betydelsefull för totalförsvarets folkliga förankring och genom den breda utbildningssatsning som organisationerna genomför, sa Peter Hultqvist i sitt anförande på Karlberg.

Regeringen finansierar uppdrag till de frivilliga försvarsorganisationerna genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten med total cirka 180 miljoner kronor. I dessa pengar ingår 24 miljoner kronor som tillfördes i budgetpropositionen för 2018 för att finansiera de frivilliga försvarsorganisationernas uppdragsverksamhet inom civilt försvar.