Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Regeringen föreslår enklare sätt för kommuner att bevilja hemtjänst

Publicerad

I propositionen föreslås att det ska bli enklare för kommunerna att erbjuda hemtjänst till äldre personer. Enligt förslaget ska den nya bestämmelsen träda ikraft den 1 juli 2018.

Foto: Folio Maskot

Syftet med förslaget är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande. Man ska i större utsträckning kunna välja vad man vill ha för hjälp, till exempel städning eller matlagning. Förenklat beslutsfattande föreslås kunna användas när det gäller bistånd i form av service och personlig omvårdnad. Det är frivilligt för kommunerna att införa förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Även om en kommun inför förenklat beslutsfattande kommer möjligheten att ansöka om bistånd på vanligt sätt att finnas kvar.

– Äntligen blir det möjligt för de kommuner som vill att erbjuda hemtjänst på ett snabbare och enklare sätt. Jag vet att det här är efterlängtat av många och jag är glad att vi nu kan gå fram med ett förslag som kommer göra äldreomsorgen mer tillgänglig för den som behöver, säger äldreminister Lena Hallengren.

Den nya bestämmelsen möjliggör för kommuner att tona ner ett resurskrävande inledande utredningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet. Förslaget förstärker även inslagen av förebyggande insatser genom att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigare skede. Det kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande äldreomsorg.

Socialstyrelsen kommer att få ett uppdrag att följa upp och utvärdera den nya bestämmelsen.