Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Satsningar på stärkt EU-kunskap och ökat valdeltagande i EU-handslaget i Gislaved

Publicerad

Den 2 mars 2018 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Gislaveds kommun, Jönköpings kommun, Habo kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun samt Småland Blekinge Halland South Sweden. Därmed har totalt 64 aktörer valt att ansluta sig till arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

  • Foto: Gislaveds kommun.

  • Foto: Gislaveds kommun.

I EU-handslaget i Gislaved åtog sig samtliga aktörer att arbeta för att höja kunskapen om EU hos sina anställda och förtroendevalda. Arbetet inleddes redan samma dag, då Svenska institutet för europapolitiska studier och Sveriges Kommuner och Landsting hade bjudits in för att genomföra en EU-utbildning för de medverkande organisationerna.

– Om förtroendevalda har bristande kunskap om EU återspeglas det i samhället i stort, sade Robert Olesen (S), förste vice ordförande i Kronobergs regionstyrelse och representant för Småland Blekinge Halland South Sweden i EU-handslaget

– Vi politiker måste bli bättre på att förklara och informera medborgare om vårt EU-arbete.

Flera av deltagarna påtalade behovet av att lyfta EU-perspektivet i fler sammanhang och synliggöra att EU är en del av medborgarnas vardag.

– Idag pratar vi om EU som om det vore ett eget väsen och något långt ifrån oss – trots att det är en del av det arbete vi gör varje dag, sade Thomas Werthén (M), kommunalråd i Habo kommun.

Aktörerna i Gislaved vill även höja ambitionsnivån när det gäller delaktigheten i beslut som fattas inom EU. Samtliga kommuner som deltog åtog sig till exempel att verka för att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019.

– Min förhoppning är att det ska vara lika självklart för våra medborgare att rösta i Europarlamentsvalet som till val på andra beslutsnivåer, sade Niclas Palmgren (M), kommunfullmäktiges ordförande i Gislaveds kommun.

– Vi kommer därför att genomföra en informationssatsning inför valet nästa år.

I samband med besöket i Gislaved träffade EU- och handelsministern även elever från Gislaveds Gymnasium för att tala om EU och dela ut diplom till skolans juniorskolambassadörer.

Deltagare:

  • EU- och handelsminister Ann Linde
  • Niclas Palmgren (M), Kommunfullmäktiges ordförande, Gislaveds kommun
  • Peter Jutterström (M), Kommunalråd, Jönköpings kommun
  • Thomas Werthén (M), Kommunalråd, Habo kommun
  • Henrik Tvarnö(S), Kommunstyrelsens ordförande, Vetlanda kommun
  • Christer Fjordevik (KD), Kommunfullmäktiges ordförande, Värnamo kommun
  • Robert Olesen (S), förste vice ordförande i Kronobergs regionstyrelse, Småland Blekinge Halland South Sweden