Sociala och sysselsättningspolitiska frågor diskuterades på ministerrådsmöte

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor, EPSCO, möttes 15 mars för att bland annat följa upp sociala och sysselsättningspolitiska frågor. Löneskillnader mellan kvinnor och män stod också på dagordningen.

Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson vid ett tidigare rådsmöte. Europeiska unionens råd

Sysselsättningen i EU

Rådet antog slutsatser om behovet av arbetstillfällen med hög kvalitet och satsningar för att ge alla möjlighet att delta på arbetsmarknaden
Slutsatserna antas mot bakgrund av förbättrade förutsättningar med bland annat en bättre ekonomisk situation. Hög långtids- och ungdomsarbetslöshet är fortfarande utmaningar i stora delar av EU.
Slutsatserna var en förberedelse för Europeiska rådets möte 22-23 mars.

Löneskillnader mellan kvinnor och män

På rådsmötet diskuterade ministrarna löneskillnaderna mellan kvinnor och män och rätten till lika lön för likvärdigt arbete. Diskussionen är ett led i arbetet med att främja jämställda arbetsmarknader och ett av de främsta målen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Framtiden för ett mer socialt Europa efter 2020

Det bulgariska ordförandeskapet tog på rådsmötet initiativ till en debatt om framtiden för det sociala Europa efter 2020. Ordförandeskapet anser att EPSCO-rådet har en viktig roll att spela. Vid diskussionen lyftes genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, EU:s nästa fleråriga budgetram för 2020-2027 och uppföljaren till Europa 2020-strategin om jobb och tillväxtpolitik.


Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel.