Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 10

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Syrien uppföljning resolution 2401, Demokratiska republiken Kongo/MONUSCO, Sydsudan/UNMISS, Afghanistan/UNAMA, OSSE årlig briefing.

Veckobrevet från SR-samordningen vid FN-enheten (SR-SAM) läggs ut på regeringens externa temasida för medlemskapet i säkerhetsrådet. Sammanställningen är således också avsedd för externa intressenter. Kontakta SR-SAM vid eventuella frågor.

Arbetet med att följa upp resolution 2401 om ett eldupphör i Syrien har varit fortsatt intensivt (se veckobrev 8 och 9). Ansträngningar har bedrivits både i New York och på huvudstadsnivå samt i fält. Fokus har varit på att främja en implementering av resolutionen. På initiativ av Sverige och Kuwait kommer generalsekreteraren den 12 mars i säkerhetsrådet att ge en uppdatering om resolutionens genomförande. Ett extrainsatt möte hölls också i rådet i onsdags. Överläggningarna skedde i slutet format med deltagande från både FN:s humanitära kontor (OCHA) och FN:s Syriensändebud, Staffan de Mistura. Det konstaterades att ett fåtal konvojer hade nått de behövande i Syrien under veckan och att det var långt ifrån tillräckligt. Vid mötet betonade Sverige vikten av resolutionens omedelbara och fullständiga genomförande.

Säkerhetsrådets ordförande om överläggningarna i onsdags

Uttalande av utrikesministern om rådets kommande möte den 12 mars

I tisdags genomfördes möten med trupp- och polisbidragande länder till FN:s fredsinsats UNMISS i Sydsudan respektive till FN:s fredsinsats MONUSCO i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Dessa möten genomförs regelbundet i samband med att mandatet för en aktuell insats ska diskuteras i säkerhetsrådet. Syftet är att kunna beakta trupp- och polisbidragande länders synpunkter i säkerhetsrådets överläggningar. Förhandlingar om mandatförlängning kommer att ske för både UNMISS och MONUSCO under mars månad.

DRK och MONUSCO diskuterades sedan i rådets kammare i onsdags. Den nytillträdda chefen för MONUSCO, Leila Zerrougui, briefade. Rådets medlemmar uttryckte stor oro över säkerhetsläget i DRK och den akuta humanitära krisen samt var även eniga om vikten av att trovärdiga val genomförs i december 2018. Med tanke på stundande mandatförlängning av MONUSCO kom diskussionen även att handla om insatsens roll och uppgifter. Sverige och USA påminde också rådet om att ett år gått sedan morden på FN:s sanktionsexperter Zaida Catalán och Michael Sharp samt att rättvisa behövde skipas. 

Mötets öppna del går att se här.

FN:s sammanfattning av mötet går att läsa här.

I torsdags, på den internationella kvinnodagen, hölls den kvartalsvis återkommande debatten om Afghanistan och FN:s insats UNAMA. Säkerhetsrådet antog också resolution 2405 varigenom UNAMA:s mandat förlängs med ett år. Överläggningarna leddes av Nederländernas biståndsminister, Sigrid Kaag. Kabinettssekreterare Annika Söder representerade Sverige. Hon påtalade vikten av stöd till kvinnor, inklusive till utbildningsinsatser och ansträngningar för att säkerställa kvinnors deltagande vid förhandlingsborden. Samtliga medlemmar uttryckte stöd till Kabulprocessen och underströk vikten av förberedelserna för parlaments- och distriktsval 2018 och presidentval 2019.

FN:s sammanfattning kan läsas här 

Kabinettssekreterarens anförande kan ses här  (vid 1:01:20).

Samma dag genomfördes även den årligen återkommande briefingen från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Italien är ordförande för OSSE under 2018. Italiens utrikesminister, Angelino Alfano, redogjorde i säkerhetsrådet för ordförandeskapets prioriteringar vilka inkluderade Medelhavsområdet, terrorism samt säker och reglerad migration. Flera rådsmedlemmar, inklusive Sverige, framhöll i sina anförande samarbetet mellan FN och OSSE liksom Rysslands pågående aggression mot Ukraina och illegala annektering av Krim. Sverige representerade av kabinettssekreterare Annika Söder. Kabinettssekreteraren noterade också att det fanns utrymme för att stärka samarbetet mellan FN och OSSE samt välkomnade det italienska ordförandeskapets ambition att tillse att genderdimensionen genomsyrar OSSE:s arbete.

Kabinettsekreterarens anförande kan ses här (vid 15:58).