Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 9

Publicerad

Under den gångna veckan: Syrien uppföljning resolution 2401, Jemen resolution om förlängd sanktionsregim, Burundi, Nordkorea, Sydsudan/UNMISS, Guinea-Bissau resolution om förlängt mandat för UNIOGBIS, pressuttalanden om Centralafrikanska republiken samt fördömande av terroristattacker i Mali, Nigeria samt Burkina Faso, antagande av arbetsprogram för mars med Nederländerna som ordförande i säkerhetsrådet.

Veckan har präglats av uppföljningen av resolution 2401 om ett eldupphör i Syrien som förhandlades fram under ledning av Sverige och Kuwait (se veckobrev 8). Sverige har under veckan verkat i New York, på huvudstadsnivå, i Bryssel samt i fält för att främja en implementering av resolutionen. Utvecklingen på marken med fortsatta stridigheter är oacceptabel. Ett särskilt ansvar vilar på garanterna för den så kallade Astanaöverenskommelsen i och med att de sedan tidigare åtagit sig att upprätthålla och övervaka eldupphör i delar av landet.

Sverige bjöd i måndags in kollegorna i säkerhetsrådet till ett informellt möte med FNs humanitära kontor för att diskutera förberedelserna för att leverera humanitärt bistånd i enlighet med resolution 2401. I onsdags hade rådet förnyade överläggningar om Syrien med fokus på resolutionens genomförande. Undergeneralsekreterare (USG) tillika chef för FN:s humanitära kontor, Mark Lowcock, och USG tillika chef för FN:s politiska avdelning, Jeffrey Feltman, briefade rådet. Lowcock betonade i sin redogörelse att FN stod redo att leverera humanitärt bistånd. Sverige, som talade först av alla rådsmedlemmar, framhöll i ett gemensamt inlägg tillsammans med Kuwait att resolutionen gäller i hela Syrien och att den är bindande för alla FN:s medlemsstater. Många medlemsstater, inklusive Sverige, betonade vikten av att stärka genomförandet.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

Läs Sveriges och Kuwaits gemensamma anförande.

Se Sveriges och Kuwaits gemensamma anförande (52:10 in i inslaget).

Under måndagen hölls omröstning om två konkurrerande resolutionsutkast för att förlänga sanktionsregimen för Jemen: ett brittiskt utkast som innehöll skrivningar om iransk överföring av missiler till houtirebellerna i Jemen och ett ryskt förslag som endast gällde en teknisk förlängning av nuvarande mandat. Efter ryskt veto mot det brittiska utkastet antog rådet det ryska förslaget med enhällighet. Jemensanktionerna infördes genom säkerhetsrådets resolution 2140 och omfattar personer och enheter som hotar landets fred, stabilitet och säkerhet.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet och resolution 2402 (2018) som antogs

Se en videoupptagning från mötet (Sveriges inlägg 34:30 in i inslaget).

Samma dag ägde briefing och konsultationer rum om situationen i Burundi. Rådet briefades av generalsekreterarens särskilda sändebud Michel Kafando, samt av Schweiz i egenskap av ordförande för FN:s fredsbyggandekommissions Burundi-konfiguration. Diskussionen kom att handla om den östafrikanska gemenskapens medlingsansträngningar, kommande folkomröstning om konstitutionen och dess relation till Arusha-avtalet.

Se mötet. 

Läs FN:s egen sammanfattning av mötet.

Under måndagseftermiddagen hölls konsultationer om sanktionerna mot Nordkorea i slutet format. Nederländerna, i egenskap av kommittéordförande, briefade rådsmedlemmarna.

Under tisdagen hölls briefing och konsultationer om Jemen i enlighet med rapporteringscykeln. FN:s särskilde sändebud Cheikh Ahmed briefade rådet för sista gången då han i mars blir ersatt av Martin Griffiths från Storbritannien. Ahmed underströk att konflikten hade eskalerat och att antalet personer som var i behov humanitärt stöd hade ökat från 15 till 22 miljoner. Sverige underströk bland annat vikten av att möta de humanitära behoven och verka för en politisk lösning på konflikten.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

Läs Sveriges inlägg.

Se Sveriges inlägg (44 minuter in i inslaget).

Under tisdagen hölls även det månatligen återkommande mötet FN:s insats i Sydsudan, UNMISS. Vid mötet deltog assisterande generalsekreterare (ASG) Bintou Keita från FN-sekretariatet och den regionala organisationen IGAD:s särskilda sändebud Ismail Wais via länk. Wais gav en lägesuppdatering om den pågående revitaliseringsprocessen till stöd för fredsavtalet från 2015. Säkerhetsrådet enades om presselement som uttrycker stöd för IGAD:s ansträngningar och den vapenvila som slöts i december 2017, men även stor oro över rapporter om brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. UNMISS mandat väntas förlängas i mitten av mars.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

Se ASG Keitas inlägg.

Se mötets öppna del.

Dessutom antogs ett pressuttalande om situationen i Centralafrikanska republiken (CAR), som uppföljning till säkerhetsrådets möte den 22 februari (se veckobrev 8).

Läs uttalandet.

Under onsdagen antogs även en resolution som förlänger mandatet för FN:s integrerade fredsbyggandekontor i Guinea-Bissau (UNIOGBIS) med ett år.

Resolutionen i sin helhet kan läsas här.

Därtill antogs en resolution avseende fyllnadsval till den internationella domstolen (International Court of Justice, ICJ). Denna resolution kan läsas här.

På torsdagen tog Nederländerna över ordförandeskapet i säkerhetsrådet efter Kuwait. Nederländerna är ordförande i mars. Samma dag antogs säkerhetsrådets arbetsprogram för den kommande månaden, vilket kan läsas här. En presskonferens leddes av Nederländernas FN-ambassadör kan ses här.

Läs arbetsprogrammet.

Se presskonferensen.

Läs FN:s sammanfattning av presskonferensen.

Under veckan har rådet också genom pressuttalanden fördömt ett antal attacker. Under natten till måndagen fördömdes två terroristattacker i Somalia. I onsdags fördömdes en attack mot FN:s insats MINUSMA i Mali, vilken ledde till att fyra fredsbevarare från Bangladesh dödades och att flera skadades

Läs pressuttalandet.

I fredags fördömdes dels terroristattacken i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou (uttalandet kan läsas här) dels terroristattacker och bortförande av skolflickor i Nigeria (uttalandet kan läsas här).