Ukraina, Syrien och Iran på EU:s utrikesråd

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel 19 mars ska de behandla situationen i Ukraina, Syrien och Iran. De träffar också Sydkoreas utrikesminister för att gå igenom säkerhetsläget på den koreanska halvön.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige när EU:s utrikesråd träffas i Bryssel 19 mars. EU-ländernas utrikesministrar kommer då bland annat att ta upp situationen i Syrien och Ukraina och på den koreanska halvön. Foto: EU-representationen

Ukraina

Utrikesministrarna kommer att inleda med en diskussion om EU:s relationer och stöd till Ukraina. Diskussionen kommer att handla om behovet av reformer och om Rysslands militära aggression. EU:s höga representant Federica Mogherini kommer också att återrapportera från sitt besök i Kiev, Ukraina den 12 mars.

Regeringens stödjer Ukraina och landets arbete med att genomföra breda och djupgående reformer i linje med associeringsavtalet med EU. Regeringen anser också att det är viktigt att EU fyra år efter den ryska annekteringen fortsätter att reagera och tillämpa överenskomna sanktioner mot Ryssland.

Syrien

Rådet kommer att diskutera den svåra humanitära situationen i Syrien.  Diskussionen kommer också ta upp förberedelserna inför den internationella givarkonferensen för Syrien och Syriens grannländer som EU står värd för i slutet av april. FN:s sändebud Staffan de Mistura kommer också att informera om situationen i landet.

Regeringen är oroad över situationen i Syrien och kommer att betona vikten av att EU engagerar sig för att säkerhetsrådsresolution 2401 om att vapenvila genomförs.

Möte med Sydkoreas utrikesminister

Utrikesministrarna kommer att diskutera säkerhetsläget på den koreanska halvön med Sydkoreas utrikesminister, Kang Kyung Wha.

Iran

Ministrarna kommer också ta upp situationen i Iran mot bakgrund av USA:s president Trumps uttalande om att USA hotar att lämna den kärntekniska överenskommelsen, JCPOA. Syftet med diskussionen är att hitta möjligheter för att bevara överenskommelsen.

Regeringen anser att det är viktigt att EU fortsätter att stötta den kärntekniska överenskommelsen.

Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på mötet.

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i utrikesrådet 19 mars

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC