Varningsförfarandet mot Polen och brexit på EU-ministermöte i Bryssel

Situationen för rättsstatsprincipen i Polen, läget i brexitförhandlingarna och förberedelser inför nästa möte i Europeiska rådet stod på dagordningen när EU-ministrarna träffades i Allmänna rådet 27 februari.

Ann Linde pratar med SVT:s reporter
– Regeringen stöder kommissionens hantering av utvecklingen i Polen och har förtroende för kommissionens bedömning att aktivera ett varningsförfarande. Vi uppmanar Polen att snarast beakta kommissionens rekommendationer, sa EU-minister Ann Linde efter mötet i Allmänna rådet 27 februari. Foto: EU-representationen

Rättsstatsprincipen i Polen

EU-kommissionen informerade om läget i dialogen med den polska regeringen om situationen för rättsstatsprincipen i Polen. Det finns en klar risk för att Polen allvarligt åsidosätter rättsstatens principer. Därför har EU-kommissionen beslutat att anta ett så kallat motiverat förslag vilket är ett varningsförfarande och det första steget enligt artikel 7.1 i EU-fördraget. Kritiken gäller en reform och flera nya lagar som enligt EU-kommissionen politiserar rättsväsendet och sätter dess oberoende ur spel.

Sedan början av 2016 för EU-kommissionen en dialog med Polen om situationen för rättsstatsprincipen i landet. EU-kommissionen har kommit med rekommendationer till Polen som senast 20 mars ska återkomma med vad de gör för att komma till rätta med situationen. De kommande stegen kommer att bero på resultatet av denna dialog.

Läget i brexitförhandlingarna

I konstellationen EU27 diskuterade ministrarna brexit. EU-kommissionens chefsförhandlare Michel Barnier informerade om läget i förhandlingarna med särskilt fokus på övergångsperioden från det att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019 till det att en ny förbindelse mellan EU och Storbritannien har förhandlats fram. Tiden är knapp och parterna står långt ifrån varandra, framhöll Barnier, som dock hoppades på en överenskommelse om övergångsperioden innan Europeiska rådet i mars.

Europeiska rådets möte i mars

Allmänna rådet påbörjade förberedelserna inför Europeiska rådets möte om brexit den 22–23 mars. Vid det mötet väntas de 27 stats- och regeringscheferna anta ytterligare riktlinjer för förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien, efter utträdet ur EU.

EU- och handelsminister Ann Linde representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i Allmänna rådet 27 februari

Mer om Allmänna rådets möte i EU27-format