Ylva Johansson kommenterar Mottagandeutredningens slutbetänkande

Den 28 mars överlämnade Mottagandeutredningen sitt slutbetänkande till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Med anledning av utredningens förslag kommenterar Ylva Johansson:
– Regeringen har under mandatperioden genomfört flera viktiga strukturreformer för att förbättra mottagandet av asylsökande och nyanlända, och för att stärka vägen in på arbetsmarknaden och in i samhället. Alla som kan jobba ska jobba. Mottagandeutredningens slutbetänkande blir en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att säkerställa ett hållbart mottagande och en effektiv etablering. Nu blir det viktigt att samla och se till de synpunkter som kan finnas vad gäller utredningens förslag.

Ylva Johansson och Martin Olauzon håller gemensamt i betänkandet och tittar in i kameran.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson tar emot SOU 2018:22 "Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande" av särskilde utredaren Martin Olauzon. Foto: Regeringskansliet

– Etablering och integration ska stärkas. Redan under asyltiden ska den som kommer ny till Sverige ta del av språkinsatser och samhällsinformation. EBO ska reformeras och regeringen avser att inleda arbetet med att förenkla systemet för ersättningar till kommuner och landsting för mottagandet av asylsökande och nyanlända, fortsätter Ylva Johansson.

Utredningen har överlämnat sin analys till regeringen och lägger förslag till ett sammanhållet mottagandesystem, med två alternativ för fördelning av ansvar för boende och insatser under asyltiden. Ett som ger kommunerna ett större ansvar för boende och insatser för asylsökande och ett där ansvaret för asylsökande i huvudsak ligger kvar på staten. Utredningen lägger även förslag om social prövning av eget boende (EBO) och förslag om hur de statliga ersättningarna till kommuner och landsting kan bli enklare och effektivare.

– Mottagandet av asylsökande och nyanlända berör stora delar av samhället. Mottagandeutredningens slutbetänkande belyser flera viktiga vägval vid utformningen av ett nytt system för mottagandet. Det gäller inte minst vilken roll kommuner, landsting och stat ska spela i ett framtida system. Med utgångspunkt i betänkandet blir det nu viktigt att hitta en hållbar balans i ansvarsfördelningen mellan dessa aktörer. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att mottagandet ska fungera väl. Det är också viktigt att civilsamhället och andra aktörer får förutsättningar för att bidra till ett bra mottagande, säger Ylva Johansson.

Mottagandeutredningen (A2015:02) har sedan hösten 2015 haft i uppdrag att föreslå ett sammanhållet system för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Mottagandeutredningens slutbetänkande kommer nu att skickas på remiss.