Årets utgåva av Nordic Economic Policy Review om ökade inkomstskillnader i Norden

Onsdagen den 18 april lanserades den senaste utgåvan av Nordic Economic Policy Review (NEPR), i år på temat ökade inkomstskillnader i de nordiska länderna. Vid lanseringen som anordnades av Finansdepartementet, Nordregio och Nordiska ministerrådet presenterades och diskuterades artiklarna i rapporten.

NEPR är en ekonomisk tidskrift som initierades av de nordiska finansministrarna 2009 för att göra aktuell ekonomisk-politisk forskning mer tillgänglig för beslutsfattare och för att uppmuntra en bredare diskussion om gemensamma ekonomisk-politiska frågor i de nordiska länderna. Årets utgåva innehåller fem artiklar av elva forskare som presenterar sin forskning kring ökade inkomstskillnader i de nordiska länderna ur olika perspektiv. Redaktörer för rapporten är professorerna Lars Calmfors och Jesper Roine.

- Ökad ojämlikhet leder till att samhällen slits isär. När det går bra för svensk ekonomi ska det märkas för vanligt folk. Ett starkt samhälle byggs inte med skattesänkningar för de som tjänar mest. Sverige utvecklas i rätt riktning, men vi kommer att behöva göra mer, säger finansminister Magdalena Andersson som inledningstalade under lanseringen.

I samband med lanseringen hölls en paneldiskussion med deltagande av Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande och Karolina Ekholm, statssekreterare i Finansdepartementet. Panelen modererades av professor Lars Calmfors.