Innehållet publicerades under perioden

-

Beslut om verksamhetsanpassat jämställdhetsarbete för vissa försvarsmyndigheter

Publicerad

Regeringen beslutade den 12 april 2018 om ändringar i myndighetsinstruktionerna för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Ändringarna innebär att instruktionerna nu ställer krav på myndigheterna att bedriva ett verksamhetsanpassat jämställdhetsarbete. Myndigheterna bedriver sedan tidigare ett aktivt och strukturerat jämställdhetsarbete. Instruktionsändringarna är en del av regeringens strategiska arbete för ökad jämställdhet och ska vara ett verktyg i myndigheternas löpande verksamhet.

Förordningsändringarna träder i kraft den 21 maj 2018.