Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

FN:s säkerhetsråd möts på Backåkra

Publicerad

FN:s generalsekreterare António Guterres kommer 21-22 april att hålla sitt årliga informella arbetsmöte med FN:s säkerhetsråd i Sverige. Mötet sker på Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne.

Foto: Per E Karlsson/Regeringskansliet

Det här är första gången som detta årliga arbetsmöte sker utanför USA. Mötet kommer att handla om framtiden för FN:s fredsfrämjande arbete – hur FN:s fredsbevarande insatser kan stärkas och effektiviseras.

Backåkra är en unik plats där Dag Hammarskjöld hade planerat att dra sig tillbaka efter sin pensionering. Gården har nyligen renoverats och kommer nu att bli en del av den tidigare generalsekreterarens arv genom att fungera som en mötesplats för diskussioner om ämnen som låg honom varmt om hjärtat.

Temat för arbetsmötet är hur FN:s fredsbevarande insatser kan stärkas och effektiviseras och hur samverkan kan öka med regionala organisationer. Mötet är ett tillfälle för generalsekreteraren och säkerhetsrådet att förtroligt och informellt diskutera aktuella frågor.

- Mötet kommer att hållas på Backåkra, i Dag Hammarskjölds anda. Det är väldigt positivt att mötet kan ske i Sverige, inte minst mot bakgrund av vår långa tradition av att verka för konfliktförebyggande och för fredliga lösningar på konflikter, säger utrikesminister Margot Wallström.

Generalsekreteraren gör ett längre besök i Sverige och kommer även att ha överläggningar med statsministern samt hålla den så kallade Dag Hammarskjöldföreläsningen som arrangeras av Uppsala universitet och Dag Hammarskjöldfonden.