Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Fokus på ungdomars delaktighet vid EU-handslaget i Ystad

Publicerad

Den 18 april 2018 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Ystads kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK). Sammanlagt har 77 aktör anslutit sig till arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige för EU-relaterade frågor.

I det Sydskånska EU-handslaget valde aktörerna att särskilt satsa på att förbättra ungdomars möjlighet till deltagande i EU. Aktörerna åtog sig bland annat att anordna årliga medborgardialoger med unga och att förbättra förutsättningarna för förstagångsväljare att delta de allmänna valen 2018 och i Europaparlamentsvalet 2019.

– I Europaparlamentsvalet 2014 var det få förstagångsväljare i vår kommun som valde att rösta. Jag hoppas att fler ska engageras inför valet 2019, sade Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande, Sjöbo kommun.

I samband med EU-handslaget fick de förtroendevalda möjlighet att samtala med ungdomsrepresentanter om deras förutsättningar att delta i EU-politik. En enig ungdomspanel efterlyste bland annat mer fokus på EU i skolan.

– Vi lär oss mycket om hur FN, riksdag och regering fungerar i skolan, men det jag vet om EU har jag lärt mig genom mitt eget engagemang, sade William Schmatz, ordförande, Ystads Ungdomsfullmäktige.

EU- och handelsminister Ann Linde berättade att regeringen satsar för att öka intresset och kunskapen om EU i skolan.

– Unga är en viktig målgrupp för vårt arbete. Vi har satsat att utbilda fler lärare till EU-skolambassadörer och har gett Universitet- och högskolerådet i uppdrag att genomföra en filmtävling inför Europadagen, sade EU- och handelsministern.

Moderator för dagen var Maria Strömvik.

Deltagare:

  • EU- och handelsminister Ann Linde (S)
  • Eva Bramsvik-Håkansson (C), kommunstyrelsens vice ordförande, Ystads kommun
  • Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande, Sjöbo kommun och representant för SÖSK.
  • Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Tomelilla kommun
  • Göran Persson (S), Simrishamns kommun
  • William Schmatz, ordförande, Ystads Ungdomsfullmäktige
  • Tristan Farkas, Ystads Ungdomsfullmäktige
  • Maja Sjögren, Simrishamns elevråd
  • Matilda Mauritzon, ordförande Sjöbo ungdomsråd