Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Gävle

Den 4 april besökte försvarsminister Peter Hultqvist Länsstyrelsen i Gävleborg, hemvärnets utbildningsgrupp Gävleborgsgruppen och den lokala Brukshundsklubben. Vid besöket betonade försvarsministern hur viktiga samtliga verksamheter är för landets försvarsorganisation.

Försvarsminister Peter Hultqvist som är klädd i kostym står tillsammans med överstelöjtnant Raymond Iller som har på sig gröna kamouflagekläder.
Under besöket i Gävle träffade försvarsminister Peter Hultqvist bland annat överstelöjtnant Raymond Iller som är chef för hemvärnets utbildningsgrupp Gävleborgsgruppen. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

I Gävle träffade försvarsminister Peter Hultqvist Länsstyrelsen i Gävleborg. Länsstyrelserna är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom respektive län och utför ett viktigt samverkansarbete på den regionala nivån.

Länsstyrelserna är, enligt förordningen om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap vid höjd beredskap, de högsta civila totalförsvarsmyndigheterna inom respektive län och ska därmed verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. Länsstyrelsen ska bland annat samordna de civila försvarsåtgärderna samt arbeta för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas.

Under besöket i Gävle träffade Peter Hultqvist också Hemvärnets utbildningsgrupp Gävlegruppen och den lokala Brukshundsklubben. Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna har en stor betydelse för Sveriges försvar och försvarets folkliga förankring. De har sedan försvarsbeslutet 2015 tillförts medel för att kunna förstärka verksamheten.