Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsministern besökte krishanteringsövningen Viking 18

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den pågående krishanteringsövningen Viking 18 den 24 april. Militära och civila deltagare från över 60 länder och ett stort antal organisationer ska under övningen tillsammans framgångsrikt hantera en flerdimensionell kris och genomföra en fredsinsats.

Försvarsminister Peter Hultqvist besöker övningen Viking 18 i Uppsala
Försvarsminister Peter Hultqvist besöker övningen Viking 18 i Uppsala. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Viking 18 genomförs och planeras av Försvarsmakten tillsammans med Folke Bernadotteakademin, Försvarshögskolan och Polisen. Övningen genomförs den åttonde gången sedan 1999. Övningen genomförs under svensk ledning men övningsmoment genomförs förutom i Sverige också i Brasilien, Finland, Irland och Serbien.

För att framgångsrikt kunna hantera en större internationell kris och genomföra en fredsinsats krävs samarbete och koordinering. Totalt övas cirka 2 500 personer i att träna på att lösa svåra uppgifter som kan uppstå i en internationell freds- och krishanteringsinsats. Det övergripande syftet och målsättning för Viking 18 är att öva och utbilda deltagare – militära, civila och poliser – för att möta framtida utmaningar i planering och genomförande av insatser under ett FN mandat enligt kapitel 7, vilka bygger på en allomfattande ansats (comprehensive approach) och som fokuserar på samordning mellan deltagande aktörer.


- Deltagande i multinationella gemensamma operationer ställer krav på interoperabilitet med andra länder och organisationer. En ökad interoperabilitet bidrar även till att öka den operativa förmågan, ett av de viktigaste målen med det nuvarande försvarsbeslutet, säger Peter Hultqvist.