Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsministern talade vid totalförsvarskonferens i Oskarshamn

Publicerad

Länsstyrelsen i Kalmar län arrangerade den 25 april en kunskapsdag i Oskarshamn med inriktning totalförsvar. Försvarsminister Peter Hultqvist var en av talarna på konferensen som vände sig till lokala politiker, företrädare för regionala myndigheter och företag som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Försvarsminister Peter Hultqvist i talarstolen
Peter Hultqvist tog upp försvarsbeslutets genomförande med fokus på utvecklingen av totalförsvar i sitt tal på kunskapsdagen om totalförsvar i Oskarshamn. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

För att bidra till kunskap om totalförsvaret och för att skapa en grund inför den fortsatta planeringen bjöd Länsstyrelsen Kalmar län in till en kunskapsdag i Oskarshamn med inriktning totalförsvar. Under dagen diskuterade företrädare från Försvarsmakten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, media och universitet frågor som rörde ett modern civilt försvar, informationspåverkan, och det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Försvarsminister Peter Hultqvist tog i sitt tal upp genomförandet av försvarsbeslutet med fokus på utvecklingen av totalförsvar. Han pratade även om vikten av övning på alla nivåer.

- Vi måste ta den här frågan på allvar och vi måste öva på alla nivåer. Jag vet att det vi övar inte kommer att vara det som händer. Men om vi övar kommer vi att klara det som händer lite bättre, sa Peter Hultqvist.