Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Hallengren om jämställdhet och ekonomisk utveckling på Stockholm Forum on Gender Equality

Publicerad

Jämställdhetsminister Lena Hallengren deltog vid Stockholm Forum on Gender Equality som arrangerades av bland annat Utrikesdepartementet med utrikesminister Margot Wallström den 15- 17 april. Hallengren var värd för två högnivåpaneler, ett med fokus på hur jämställdhet bidrar till ekonomisk utveckling och ett som handlade om mäns våld mot kvinnor.

  • Jämställdhetsminister Lena Hallengren och Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women på Stockholm Forum on Gender Equality.

    Jämställdhetsminister Lena Hallengren och Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women på Stockholm Forum on Gender Equality.

    Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

  • Utrikesminister Margot Wallström på scenen på Stockholm Forum on Gender Equality.

    Utrikesminister Margot Wallström på Stockholm Forum on Gender Equality.

    Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

Stockholm Forum on Gender Equality samlade cirka 700 företrädare för regering, civilsamhället, akademin, näringslivet och försvaret från drygt 100 länder.

─ Jämställdhet är inte enbart en makt- och rättvisefråga utan även en viktig förutsättning för ekonomisk utveckling. Många länder har kunnat visa att det finns ett samband mellan ekonomiska reformer, tilldelning av resurser och ökad jämställdhet i samhället, sa jämställdhetsminister Lena Hallengren under sitt anförande vid panelsamtalet om jämställdhet och ekonomisk utveckling.

Hallengren lyfte också vikten av att ha en uttalad feministisk regering, där alla ministrar ansvarar för jämställdhet inom sina respektive portföljer. I panelen ingick också Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för UN Women, och representanter för regeringarna i Zambia, Serbien och Singapore.

Förebyggande arbete och mäns ansvar

Lena Hallengren var också värd för ett panelsamtal om mäns våld mot kvinnor. I sitt inledande tal betonade Hallengren vikten av förebyggande arbete och att män tar ansvar och är delaktiga i jämställdhetsarbetet.

─ Me too-uppropet har visat att diskriminering mot kvinnor och flickor är utbrett i alla länder, inklusive Sverige. Sveriges regering har beslutat om en nationell strategi med fokus på det förebyggande arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Sverige har också inrättat en särskild Jämställdhetsmyndighet för att bättre kunna följa upp arbetet, sa Lena Hallengren.

Stockholm Forum on Gender Equality arrangeras av Utrikesdepartementet och Svenska institutet, i samarbete med Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA). Från regeringen deltog, utöver Margot Wallström och Lena Hallengren, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat och vice statsminister Isabella Lövin, EU- och handelsminister Ann Linde. Ministrarna delade bland annat med sig av erfarenheter från arbetet med regeringens feministiska utrikespolitik.