Artikel från Socialdepartementet

Inget perspektiv osynligt i funktionshinderspolitiken

Publicerad

– Jag är glad att vi nu slagit fast att funktionshinderspolitiken ska utgå från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Nu har vi stöd för att vi ska ett universellt utformat samhälle.
Det sa Lena Hallengren, nytillträtt statsråd för bland annat funktionshinderspolitik, när hon vid ett extrainkallat möte den 23 april för första gången samlat fick möta Sveriges funktionshindersorganisationer.

Lena Hallengren hos Funktionshindersdelegationen
– LSS är en viktig del av vårt välfärdssamhälle. Att var och en ska få det stöd hon eller han behöver är en förutsättning för att vi ska kunna nå målen om delaktighet och självständighet för alla, sa Lena Hallengren. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

– Det är vårt ansvar som politiker att klara att få med alla perspektiv. Inget perspektiv får vara osynligt, sa Lena Hallengren.

Viktigt forum för dialog

Syftet med det snabbt inkallade extramötet var förstås att det är viktigt för Lena Hallengren att så snart som möjligt få möta företrädarna för de funktionshindersorganisationer som ingår i Funktionshindersdelegationen. Lena Hallengren vill ha en nära dialog med funktionshindersrörelsen och Funktionshindersdelegationen är ett viktigt forum för detta samtal.

Delaktighet och självständighet för alla

– LSS är en viktig del av vårt välfärdssamhälle. Att var och en ska få det stöd hon eller han behöver är en förutsättning för att vi ska kunna nå målen om delaktighet och självständighet för alla. Då behöver vi att LSS fungerar bättre än idag, att det blir en tydligare och tryggare lag, sa Lena Hallengren.

Vid mötet deltog även Lena Hallengrens nya statssekreterare Maja Fjaestad som ansvarar för funktionshinderspolitiken.