Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Mer kultur till fler barn och unga

Publicerad

Regeringen föreslår i Vårändringsbudgeten för 2018 att Statens kulturråd får 10 miljoner kronor som ska gå till kultur för barn och unga i en tillfällig satsning under 2018. Satsningen kompletterar den omfattande bidragsgivningen som Kulturrådet redan idag riktar mot kultur för barn och unga.

Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Foto: Peter Muller/Folio

– Att redan i tidig ålder få sjunga, rita, dansa och ta del av kultur är av betydelse för alla barn, oavsett var i landet de bor. Med denna satsning förstärker vi det viktiga arbetet som Statens kulturråd och andra aktörer i hela landet gör, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

En central målsättning för kulturpolitiken är att främja barn och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet, på landsbygd såväl som i större städer och att möjligheterna till eget skapande ökar.  Det är av särskild betydelse att nå fler målgrupper.

Medlen kommer att utgöra ett komplement till den omfattande bidragsgivning som Kulturrådet har redan idag. De nya medlen innebär en generell ambitionshöjning i syfte att låta fler barn och unga få möjlighet till konst och kultur och att stimulera det egna skapandet. Regeringen kommer att återkomma kring hur uppdraget till Kulturrådet ska formuleras.