Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Möjlighet till föräldrapenning för fler familjekonstellationer

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat en lagrådsremiss till Lagrådet om föräldrapenning. I lagrådsremissen lämnas förslag om att en förälders sambo ska likställas med en förälder när det gäller uttag av föräldrapenning. Detta föreslås gälla också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

Foto: Maskot Folio

Förslaget om att utvidga kretsen som likställs med förälder är ett steg i riktningen mot att inkludera fler familjekonstellationer i möjligheterna att vårda ett barn med föräldrapenning. Förslaget bedöms vara positivt för barns välmående och uppväxtvillkor. Sambon får dock ingen självständig rätt till dagar med föräldrapenning, utan det är vårdnadshavaren som måste överlåta dagar till den personen.

Som en följdeffekt föreslås en ändring i föräldraledighetslagen som innebär att en förälders sambo ska ha rätt till ledighet från arbetet också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

– Alla familjer ser inte likadana ut, vi vill se en ökad flexibilitet även för de som inte lever i en kärnfamilj. Det här förslaget ökar möjligheten för andra familjekonstellationer att kunna var föräldralediga med sina barn, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen senare i vår med förslagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser.