Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Nordisk konferens om vem som vill arbeta i äldreomsorgen

Publicerad

Konferensen ”Vem vill arbeta i äldreomsorgen” genomfördes fredagen den 20 april i Stockholm. Fokus på konferensen var personalen i äldreomsorgen och deras arbetsmiljö. Hur är förutsättningarna att göra ett bra arbete och hur kan arbetet göras mer attraktivt för att locka människor att vilja arbeta där.

Konferensen Vem vill arbeta i äldreomsorgen?
Äldreminister Lena Hallengren inledningstalar på konferensen Vem vill arbeta i äldreomsorgen? Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Konferensen vände sig till politiker, chefer, tjänstemän och organisationer som arbetar med äldreomsorg på nationell och lokal nivå. Konferensen arrangerades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet. Cirka 80 personer deltog i konferensen.

Äldreminister Lena Hallengren inledde konferensen

Konferensen inleddes av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren. Äldrefrågorna är en av Lena Hallengrens prioriterade frågor.

– Vi lever allt längre och det är bra, men det ska också vara ett bra liv när vi blir gamla. Vi står inför stora utmaningar när det gäller att få unga att vilja arbeta inom äldreomsorgen. Det är kanske inte det första yrke man tänker på om man är ung och inte själv har så gamla mor- eller farföräldrar som har behov av äldreomsorg. Jämställdhet är en annan stor utmaning inom det kvinnodominerade yrket, varför är det så få män som arbetar där, sade äldreministern.

Lena Hallengren fortsatte: – En annan viktig fråga som ofta kommer upp som ett problem är frågan om de så kallade "delade turerna" i äldreomsorgen. Varför finns det nästan bara inom det här yrket och inte inom andra områden. Demens är en annan viktig fråga att lyfta när det gäller äldreomsorgen.

– Det behöver byggas flera äldreboenden. Jag har redan varit med och invigt flera nya. Örnsköldsvik är en av orterna jag har varit och där arbetar man med äldreomsorg på ett nytt sätt, avslutar Lena Hallengren.

Nordiska jämförelser presenterades

Därefter presenterades resultatet från två enkätstudier, från 2005 och 2015, om omsorgsarbete i Norden. Äldreomsorgen är under stark förändring. Representerade länder i undersökningarna var Danmark, Finland, Norge och Sverige. Undersökningarna presenterades av Marta Szebehely, som är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hennes forskning är omsorgsfrågor ur vardags-, genus och ett socialpolitiskt perspektiv. Hon har studerat hur äldreomsorgens förändringar påverkat omsorgsbehövande äldre, deras anhöriga samt personalen. Norge lyftes fram positivt på flera olika områden.

Det är en ökad andel av de som arbetar inom äldreomsorgen som vill sluta i arbetet. Ett skäl som anges är tidsbrist. Det är en utmaning att behålla den utbildade personalen eftersom det är vanligare att man vill sluta om man har en längre utbildning. Bland utvecklingsmöjligheterna kan nämnas bättre organisering och bättre arbetsscheman.

Strategiarbetet i Göteborgs stad för medarbetare och chefer

Nästa programpunkt var representanter från Göteborgs stad som presenterade det strategiska arbetet för att såväl medarbetare som chefer ska vilja och kunna arbeta inom äldreomsorgen i Göteborgs stad. Bland annat har man tittat på enheter med sjunkande sjuktal och budget i balans för att lära mer. Det har även skett satsningar på friskvård som har gett positivt resultat. Arbetet i äldreomsorgen är ju ofta ett tungt arbete.

Rekrytering av män till äldreomsorgen

Ett nationellt projekt från Norge presenterades, "Menn i helse". Det går ut på att rekrytera män till yrken inom vård och omsorg. "Menn i helse" är ett rekryteringsprojekt riktat mot män i alla åldrar, med erfarenheter från olika delar av arbetsmarknaden och ofta med låg utbildning. De ges möjlighet till praktik och utbildning för att arbeta i äldreomsorgen. Projektet är framgångsrikt och många män står i kö för att delta. Att ha manliga förebilder, känna sig utvald till ett attraktivt program och få bekräftelse på att ha lyckats med utbildningen är några av framgångsfaktorerna.

Ledarskap och nytänkande var temat i dagens sista presentation, som hölls av en chef på äldreboenden i Göteborg, med lång erfarenhet från äldreomsorgen. Att våga prova nya saker och ta tillvara på de funktioner och sinnen som fortfarande fungerar hos äldre var budskapet. Det handlar om att skapa ett meningsfullt liv och inte bara förvaring av de äldre på särskilda boenden. Detta skapar också en arbetsmiljö och en kultur som gör arbetsplatsen attraktiv för medarbetarna.

Sundhets- och omsorgsborgmester Sisse Marie Welling från Köpenhamns kommun och Timo Sinervo från THL (National Institute for Health and Welfare) i Finland var några av de övriga föreläsarna på konferensen.