Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Hultqvist besökte ubåtsjaktövning

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 13 april Försvarsmaktens pågående ubåtsjaktövning i Östersjön. Övningen genomförs den 9-22 april och samövning sker även med förband från Finland, Frankrike och USA.

  • Försvarsminister Peter Hultqvist beöker ubåtsjaktövning

    Syftet med ubåtsjaktövningen var att träna en internationellt tillfälligt sammansatt styrka.

    Foto: Marinette Nyh Radebo / Regeringskansliet

  • Försvarsminister Peter Hultqvist i stridsbåt

    Försvarsmakten deltog med resurser (enheter och system) för ubåtsjakt.

    Foto: Marinette Nyh Radebo / Regeringskansliet

Under vecka 15 och 16 genomförs en årlig svensk nationell övning där Försvarsmaktens resurser för ubåtsjakt övas samtidigt. Övningstypen benämns även funktionsövning ubåtsjakt. Genomförandet sker liksom tidigare år i området Stockholms skärgård och Gotska sjön. Försvarsmakten deltar med samlade resurser (enheter och system) för ubåtsjakt. Flygvapnet deltar med helikoptrar.

Det internationella deltagandet utgörs främst av stridsfartyg, helikoptrar samt havsövervaknings- och ubåtsjaktflygplan från Finland, Frankrike och USA.

Syftet med övningarna är att träna en internationellt tillfälligt sammansatt styrka med huvudfokus på ubåtsjakt. Övningarna förväntas bidra till vidmakthållande och utveckling av Försvarsmaktens förmåga att ingå i en multinationell styrka med sjöoperativa uppgifter.

- Sverige bygger säkerhet och stabilitet tillsammans med andra länder och organisationer. Försvarsmakten behöver genomföra övningar tillsammans med andra länder för att öka den egna förmågan och Försvarsmaktens interoperabilitet, säger Peter Hultqvist.