Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Hultqvist talade på LRF Mjölks guldmedaljutdelning

Publicerad

Måndagen den 16 april talade försvarsminister Peter Hultqvist på LRF Mjölks guldmedaljutdelning. I sitt tal betonade försvarsministern böndernas roll för en trygg inhemsk livsmedelsförsörjning.

Försvarsminister Peter Hultqvist står vid en talarstol.
Vid sitt anförande betonade Peter Hultqvist böndernas roll för en trygg inhemsk livsmedelsförsörjning. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Vid talet betonade försvarsminister Peter Hultqvist böndernas betydelse för en trygg svensk livsmedelsförsörjning och deras funktion i totalförsvaret. Därtill talade han även om hur viktiga bönderna är för Sveriges ekonomi, jobb och välfärd på landsbygden i ett hållbart samhälle.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

20 juni 2017 antog riksdagen den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot 2030. Totalt har regeringen avsatt en miljard kronor under mandatperioden för att genomföra livsmedelsstrategin.

Carl XVI Gustaf delade ut medalj

I år mottog 31 mjölkbönder från hela Sverige LRF Mjölks guldmedalj. Dessa bönder har under minst 23 år levererat mjölk av bästa kvalitet. Medaljutdelare vid ceremonin var Kung Carl XVI Gustaf.