Artikel från Utrikesdepartementet

Rättsstatens principer, EU:s vallag och utvidgning på ministerrådsmöte

Publicerad

Läget för rättsstatens principer i Polen, ändringar i EU:s vallag och utvidgning av EU var de frågor EU-ministrarna diskuterade när de träffades i Luxemburg 17 april.

Mötessalen i Luxemburg
På Allmänna rådets möte 17 april stod rättsstatens principer i Polen, ändringar i EU:s vallag och utvidgning av EU på dagordningen. Foto: Europeiska unionens råd

Polen och rättsstatens principer

EU-kommissionen gav ministrarna en uppdatering om hur dialogen med den polska regeringen gått. Därefter diskuterade deltagarna läget i Polen vad gäller respekten för rättsstatsprincipen.
Rådet kommer att återkomma till frågan vid nästa möte.

Ändringar i EU:s vallag

EU-ministrarna diskuterade också ändringar i EU:s vallag, den så kallade valrättsakten. Rådet kommer att fortsätta arbeta för att en överenskommelse ska nås i ärendet så snart som möjligt.

Utvidgningen

EU-kommissionen presenterade sitt nya utvidgningspaket för ministrarna. Kommissionen rekommenderar att rådet inleder förhandlingar om EU-medlemskap med Albanien och Makedonien.

EU-ambassadör Lars Danielsson representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Mer om mötet i Allmänna rådet 17 april

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.