Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Regeringen anvisar medel för tidigare asylmottagande

Publicerad

I propositionen Vårändringsbudget 2018 kommer regeringen att föreslå att ytterligare 4,9 miljarder kronor anvisas för ersättningar och boendekostnader på utgiftsområde 8 Migration. Medlen avser täcka ersättningar till kommuner för kostnader för tidigare mottagande av asylsökande.

Regeringen införde den 1 juli 2017 ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga. Det nya ersättningssystemet bygger på en schabloniserad ersättningsmodell som gör handläggningsprocessen enklare och kostnaderna för mottagandet mer förutsägbara för både staten och kommunerna.

Fram till och med 31 december 2017 kunde kommuner dock ansöka om ersättning för mottagande av ensamkommande barn och unga enligt ett tidigare ersättningssystem. När alla ansökningar enligt det tidigare systemet kommit in visar det sig att det samlade beloppet blev högre än den bedömning som gjordes i budgetpropositionen för 2018. Regeringen kommer därför föreslå att ytterligare 4,9 miljarder kronor anvisas anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader på utgiftsområde 8 Migration.

Att utgifterna blir högre än väntat beror huvudsakligen på att kommunerna haft högre kostnader för mottagande av ensamkommande barn och unga under 2015-2017 än beräknat. En annan bidragande orsak är att kommunerna har ansökt om ersättning för skolkostnader i större omfattning än vad som antogs i regeringens prognos i höstas.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.