Regeringen uppmärksammar årsdagen av terrorattacken på Drottninggatan

Den 7 april uppmärksammar Stockholms stad tillsammans med regeringen årsdagen av terrorattacken på Drottninggatan. Stora delar av regeringen deltar i en minnesgudstjänst och statsminister Stefan Löfven håller tal på en minneskonsert i Kungsträdgården.

 • Statsminister Stefan Löfven tackar personer utanför kyrkan

  Efter minnesgudstjänsten i Adolf Fredriks kyrka tackade statsminister Stefan Löfven representanter för polis, räddningstjänst, vårdpersonal med flera för deras stora insatser den 7 april förra året.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia och ärkebiskop Antje Jackelén

  H.M. Konung Carl XVI Gustaf, H.M. Drottning Silvia och ärkebiskop Antje Jackelén utanför Adolf Fredriks kyrka innan minnesgudstjänsten den 7 april.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Flera ministrar på väg till minnesgudstjänsten

  Ministrarna Annika Strandhäll, Lena Hallengren, Ibrahim Baylan, Tomas Eneroth, Morgan Johansson och Anna Ekström på väg till minnesgudstjänsten i Adolf Fredriks kyrka.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Isabella Lövin

  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, anländer till minnesgudstjänsten i Adolf Fredriks kyrka.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Stefan och Ulla Löfven vid attentatsplatsen på Drottninggatan

  Efter minnesgudstjänsten lade statsminister Stefan Löfven och hans hustru Ulla blommor vid attentatsplatsen på Drottninggatan.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Gustav Fridolin och Martin Svenningsen

  Martin Svenningsen (till höger) var ögonvittne till attentatet på Drottninggatan förra året och höll tal under minneskonserten i Kungsträdgården. Här i samtal med utbildningsminister Gustav Fridolin.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Publik under minneskonserten

  Under minneskonserten i Kungsträdgården uppträdde flera artister och statsminister Stefan Löfven höll tal.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Blommor vid attentatsplatsen på Drottninggatan

  Blommor vid attentatsplatsen på Drottninggatan, april 2017.

  Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

Årsdagen inleds klockan 12 med en minnesgudstjänst i Adolf Fredriks kyrka för anhöriga, särskilt drabbade, polis, räddningstjänst, vårdpersonal och andra som gjorde stora insatser den 7 april förra året. Statsminister Stefan Löfven deltar tillsammans med stora delar av regeringen. Gudstjänsten leds av kyrkoherde Annika Millde. Medverkar gör även ärkebiskop Antje Jackelén, biskop Eva Brunne samt Stockholms interreligiösa råd, Iris.

Cirka klockan 14.15-15.00 hålls en minneskonsert i Kungsträdgården som arrangeras av Stockholms stad för att hedra offren och deras anhöriga samt för att påminna om att Stockholm är och ska vara en öppen och demokratisk stad. Stefan Löfven kommer att hålla tal under konserten.

Regeringens arbete för att bekämpa terrorism

Sedan terrorattacken på Drottninggatan den 7 april 2017 har regeringens arbete för att bekämpa terrorism intensifierats. Här är några exempel på åtgärder som vidtagits det senaste året.

 • I juni 2017 enades partierna över blockgränserna om ytterligare åtgärder mot terrorism: Överenskommelse om åtgärder mot terrorism (pdf)
 • Den straffrättsliga lagstiftningen mot terrorism ska skärpas ytterligare och bli mer heltäckande. Den skärpta regleringen möjliggör tidiga ingripanden mot personer som avser att begå terroristbrott.
 • För perioden 2017–2020 har regeringen sammantaget föreslagit förstärkningar till Polismyndigheten på 9,8 miljarder kronor och till Säkerhetspolisen på 213 miljoner.

Samlad information om regeringens arbete för att bekämpa terrorism finns på sidorna:

Bekämpning av terrorism

Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism