Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Ryssland och Iran på dagordningen på EU-möte

Publicerad

EU:s relationer med Ryssland, strategin för västra Balkan och Iran är några av de ämnen utrikesministrarna diskuterar på utrikesrådets möte i Luxemburg den 16 april. Den ständiga representanten Federica Mogherini inleder mötet med att ta upp några aktuella frågor på utrikesområdet.

Margot Wallström och Federica Mogherini
Utrikesminister Margot Wallström i samtal med EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Federica Mogherini vid ett tidigare möte i EU:s utrikesråd. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s relation med Ryssland

Utrikesministrarna kommer att diskutera hur de ska tillämpa EU:s fem principer för relationen med Ryssland i ljuset av händelserna i Salisbury. Regeringen anser att det är viktigt att EU är fortsatt enigt och visar fasthet och tydlighet i relationen till Ryssland.

Västra Balkan

Inför det kommande toppmötet mellan EU-länderna och västra Balkan 17 maj kommer utrikesministrarna att diskutera EU-kommissionens strategi för västra Balkan, med fokus på säkerhetsaspekterna.
Regeringen välkomnar att västra Balkan är viktigt för EU och understryker att det är ett sätt att stärka demokratin, stabiliteten och välståndet i regionen.

Iran

Efter president Donald Trumps uttalande i januari om att USA hotar med att lämna den kärntekniska överenskommelsen om den inte ändras ska utrikesministrarna diskutera Iran. De kommer även att diskutera Irans roll i regionen och landets missilprogram.
Regeringen följer IAEA:s bedömning att Iran följer sina åtaganden i den kärntekniska överenskommelsen och anser at det är viktigt att EU fortsatt stöttar Irans genomförande av avtalet.

Framtida finansiering

Inför diskussioner om EU:s långtidsbudget får utrikesministrarna möjlighet att kommentera EU:s externa finansiella instrument.

Kabinettsekreterare Annika Söder företräder Sverige på mötet  i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 16 april