Artikel från Utrikesdepartementet

Samlade krafter ska stärka det globala jämställdhetsarbetet

Publicerad

Över 700 jämställdhetsaktörer från mer än 100 länder samlades på den internationella jämställdhetskonferensen Stockholm Forum on Gender Equality, för att utbyta erfarenheter och mobilisera arbetet för global jämställdhet. Bland deltagarna fanns nyckelpersoner från civilsamhällesorganisationer, näringsliv, akademi och politik. Alla med samma mål: en jämställd värld.

Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

Konferensen ägde rum i en avgörande tid. Samtidigt som jämställdheten går framåt på många håll lyfte flera av deltagarna fram att ojämställdhet och diskriminering av flickor och kvinnor är en av de största människorättsutmaningarna i vår tid. Arbetet för kvinnors och flickors rättigheter, representation och tillgång till resurser kräver därför samlade krafter. Det kräver samarbete mellan jämställdhetskämpar och beslutsfattare, och mellan män och kvinnor.

Utrikesminister Margot Wallström inledde sitt anförande med att särskilt välkomna de män som deltog och betona att jämställdhet inte är en kvinnofråga – det handlar om fred, säkerhet, utveckling och demokrati. För att illustrera vägen till jämställdhet citerade hon Gandhi:

- Först ignorerar de dig, sedan skrattar de åt dig, sedan kämpar de emot dig och sedan vinner du. Jag känner att vi vinner, sade hon.

Mer statistik är efterfrågat

För att kunna ta sig an jämställdhetsfrågan behövs rätt förutsättningar. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat och vice statsminister, lyfte just kartläggning av ojämställdhet som ett område där det finns mycket utrymme för förbättring.

- Det man inte känner till bryr man sig inte heller om. Vi behöver få mer statistik över jämställdheten i världen för att kunna arbeta framåt. Det ger oss ännu bättre möjligheter att arbeta för ökad jämställdhet, sade hon.

"Jämställdhet är smart ekonomi"

EU- och handelsminister Ann Linde lyfte fram att jämställdhet inte bara är klokt och rätt, det är också smart ekonomi.

- Kvinnor som deltar på arbetsmarknaden får mer makt över sina egna liv. Det stärker hela samhället. Att stänga ute kvinnor från ekonomisk verksamhet är förmodligen världens största slöseri med möjligheter och talang, sade Ann Linde.

Deltagarna uppmanas nu att skicka in konkreta exempel på åtaganden, initiativ och samarbeten, för att fortsätta stötta och inspirera varandra i arbetet för ökad jämställdhet.

Fakta

Stockholm Forum on Gender Equality arrangerades av Utrikesdepartementet och Svenska institutet, i samarbete med Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA). Från regeringen deltog utrikesminister Margot Wallström, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat och vice statsminister Isabella Lövin, EU- och handelsminister Ann Linde och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.