Statssekreterare Jan Salestrand talade på Försvarskonferensen i Skövde

Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalade på årets försvarskonferens, som hölls i Skövde den 9-10 april. Konferensen fokuserade på totalförsvarsfrågor och genomförande av försvarsbeslutet från juni 2015, var vi står nu och vad som kan hända under den kommande mandatperioden. Talare från flera myndigheter och organisationer berörde olika aspekter av totalförsvaret.

Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalade på Försvarskonferensen i Skövde
Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalade på Försvarskonferensen i Skövde. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Temat för årets konferens var Det nya totalförsvaret: Behoven, Beställningen, Besluten. Under konferensens diskuterades bland annat det säkerhetspolitiska läget och vad som har gjorts respektive hur vidareutveckling av totalförsvaret ser ut de närmaste åren.

- Regeringen har under hela mandatperioden arbetat för att planeringen för ett nytt totalförsvar ska återupptas. Det är bland annat mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget som regeringen redan i Inriktningspropositionen från 2015 föreslog att en sammanhängande planering för totalförsvaret inleddes. Sedan dess har flera beslut tagits så att arbetet har kunnat sättas igång, sa Jan Salestrand under konferensen.

Under försvarskonferensen presenterade Försvarsmakten hur de totalförsvarsprojekt som startats på Gotland utvecklas och hur situationen för myndighetens personalförsörjning ser ut. Också informationssäkerhet och påverkanskampanjer diskuterades. Dessutom föredrog försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy Åkesson innehållet i beredningens rapport som lämnades till regeringen i december 2017.Försvarskonferensen har arrangerats i sex år av Försvarsmaktsråd Skaraborg. Medverkande i årets arrangemang var bland andra representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Försvarets Radioanstalt, Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten som talade om olika aspekter rörande totalförsvaret.