Statssekreterare Jan Salestrand träffade Centralafrikanska republikens försvarsminister Marie-Noëlle Koyara

Publicerad

Den 16 april tog statssekreterare Jan Salestrand emot Centralafrikanska republikens försvarsminister Marie-Noëlle Koyara. Vid mötet diskuterades bland annat EU:s utbildningsinsats som Sverige deltar i sedan början av 2017.

Statssekreterare Jan Salestrand står tillsammans med Centralafrikanska republikens försvarsminister Marie-Noëlle Koyara framför en dörr.
Statssekreterare Jan Salestrand tillsammans med Centralafrikanska republikens försvarsminister Marie-Noëlle Koyara. Foto: Marcus Björkman/Regeringskansliet

I slutet av 2017 beslutade regeringen att Försvarsmakten får placera högst 15 personer i Europeiska unionens utbildningsinsats som förkortas EUTM RCA.

Det övergripande målet med EUTM RCA är att bistå landet genom stöd till den pågående reformen av försvars- och säkerhetssektorn. En betydande del av utbildningstiden ägnas åt soldatutbildning och omfattar bland annat vapenhantering, stridsutbildning, orientering och sjukvårdstjänst.

- För Sveriges del är det viktigt att stötta den demokratiska uppbyggnaden i Centralafrikanska republiken. Det gör vi bland annat genom att bidra till EU:s utbildningsinsats EUTM RCA, säger statssekreterare Jan Salestrand.

Totalt består insatsen av cirka 170 personer från flera europeiska länder och inleddes den 16 juli 2016 efter beslut från Europeiska unionens råd att ersätta den då pågående övervaknings-och rådgivningsinsatsen.

Marie-Noëlle Koyara är i Sverige för att delta i konferensen Stockholm Forum on Gender Equality som arrangerades av Utrikesdepartementet och Svenska institutet, i samarbete med Sida och Folke Bernadotteakademin.