Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Strandhäll och Hultqvist besökte katastrofövning i Göteborg

Publicerad

Torsdagen den 12 april genomförde Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmaktens Försvarsmedicincentrum en gemensam fullskalig katastrofövning. Socialminister Annika Strandhäll och försvarsminister Peter Hultqvist besökte övningen.

Socialminister Annika Strandhäll och försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med personal från Försvarsmakten framför Sahlgrenska i Göteborg
Socialminister Annika Strandhäll och försvarsminister Peter Hultqvist besökte katastrofövningen Liv i Göteborg. Foto: Regeringskansliet

Katastrofövningen Liv genomfördes i samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmakten genom Försvarsmedicincentrum (FömedC), Enheten för säkerhet och beredskap (ESB) samt Regionservice inom Västra Götalandsregionen.
Målet med övningen var att säkerställa sjukhusets förmåga att leda, samverka och samordna omhändertagandet av ett stort inflöde av svårt skadade patienter med varierade skador. Dessutom övades förmågan till civil-militär samverkan vid allvarlig händelse med många skadade.

– En katastrof kan inträffa oväntat mitt i vardagen, då är det viktigt att samhället är förberett och kan ta hand om de många skadade. Enda sättet för sjukvården att kunna hantera sådana katastrofsituationer är genom att öva på dem, säger socialminister Annika Strandhäll.

Civil-militär samverkan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmaktens Försvarsmedicincentrum arbetar sedan 2006 tillsammans för att samordna arbetsformer, rutiner och att genomföra gemensamma övningar. Försvarsmaktens och Socialstyrelsens nyligen avslutade projektet Totalförsvarets sjukvårdssystem visar att kapaciteten och beredskapen att ta emot ett stort antal skadade på kort tid behöver planeras och framför allt prövas. Sahlgrenska Universitetssjukhuset avser höja den här kapaciteten och Försvarsmedicincentrum har ett uppdrag att stödja en sådan utveckling.

Återuppbygga totalförsvarsförmåga

Övningen var en del av att återuppbygga en svensk totalförsvarsförmåga. Den militära och den civila verksamheten i totalförsvaret ska tillsammans försvara Sverige och trygga landets säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Samverkan mellan militära och civila verksamheter behövs för att uppnå största möjliga försvarseffekt.

– Övningen i Göteborg där Försvarsmakten och Sahlgrenska Universitetssjukhuset övar tillsammans skapar förutsättningar för en mer samordnad planering. Genom gemensam övning och utbildning och gemensamt resursutnyttjande stärks förmågan både hos civila aktörer och hos Försvarsmakten, inklusive förmågan att ge och ta emot stöd, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Följ Försvarsdepartementet i sociala medier