Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 14

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Haiti/MINUJUSTH, Syrien (kemvapenspåret), Salisbury samt ordförandeskapsuttalande om Burundi.

Under veckan har ordförandeskapet för säkerhetsrådet övertagits av Peru, som bland annat har för avsikt att prioritera konfliktförebyggande och fredsbyggande, samt antiterrorism. Den 23 april anordnas ett ministernivåmöte om Sustaining Peace. Under april äger även säkerhetsrådets årliga informella arbetsmöte med generalsekreteraren rum, denna gång på Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne.

Under tisdagen ägde en briefing rum om FN:s insats i Haiti (MINUJUSTH) inför kommande mandatförlängning. Undergeneralsekreteraren för fredsbevarande, Jean-Pierre Lacroix, briefade rådet. Sverige uppmanade bland annat Haitis regering att fortsätta arbetet med rättstatsuppbyggnad och påtalade gentemot FN vikten av tydlig planering inför neddragning och överlämning av uppgifter till FN:s landteam.

Läs FN:s sammanfattning från mötet.

Se mötet i dess helhet.

På onsdagen hölls det månatliga mötet om kemvapen i Syrien med briefing av den biträdande chefen för FN:s nedrustningskontor (UNODA), Thomas Markram. Mötet präglades av att mötet hölls på årsdagen för kemvapenattacken i Khan Sheikhoun föregående år och flera rådsmedlemmar, inklusive Sverige, beklagade rådets misslyckande i denna fråga. Samtliga rådsmedlemmar betonade vikten av ansvarsutkrävande för användning av kemiska vapen.

Läs FN:s sammanfattning.

Läs Sveriges anförande.

Under helgen kom uppgifter om en kemvapenattack i Douma, och med anledning av det begärdes ett extrainsatt möte till måndag den 9 april.

Läs utrikesministerns tweet med anledning av uppgifter om en kemvapenattack i Douma.

På rysk begäran hölls ett extrainsatt möte i öppet format på torsdagen om nervgiftattentatet i Salisbury. Ryssland inledde med att kritisera och ifrågasätta det brittiska agerandet i förhållande till mordförsöken i Salisbury den 4 mars. Slutsatsen att Ryssland sannolikt låg bakom tillbakavisades i starka ordalag. UK å sin sida redogjorde för omfattningen av den brittiska utredningen, visade öppenhet för att tillhandahålla information till rådet så snart den blev tillgänglig och bemötte den ryska kritiken. USA och övriga EU-medlemmar i rådet, inklusive Sverige, uttryckte starkt stöd till UK. Flertalet rådsmedlemmar höll generella inlägg med fokus på fördömande av kemvapenanvändning och ansvarsutkrävande.

Läs FN:s sammanfattning.

Läs artikel om frågan.

Se Sveriges anförande (1:15:25 in i inslaget).

Säkerhetsrådet antog under torsdagen ett ordförandeskapsuttalande angående situationen i Burundi, i vilket man uttrycker en fortsatt oro över den politiska situationen i Burundi, och betonar vikten av dialog för att nå en lösning. Under veckan antog rådet även ett antal pressmeddelanden för att fördöma attacker som skett mot olika fredsinsatser. Det gällde attacker mot FN:s insats i Centralafrikanska republiken (MINUSCAI), mot AU:s insats i Somalia (AMISOM) mot FN:s insats i Mali (MINUSMA).

Läs uttalandet om Burundi.