Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 15

Publicerad

Veckan som gått i säkerhetsrådet: Syrien, Haiti/MINUJUSTH, Stora sjö-regionen, Mali/MINUSMA, nedrustning/1540-kommittén, Centralafrikanska republiken (CAR). Resolution avseende teknisk förlängning av mandatet för UNISFA (Abyei). Informellt möte om kopplingen mellan terrorism och organiserad brottslighet.

Veckan dominerandes av rådets hantering i förhållande till uppgifterna om kemvapenanvändning i Douma i Syrien.

I måndags (den 9 april) genomfördes ett extrainsatt möte på begäran av bland andra Sverige. Vid mötet föreslog Sverige att rådet skulle fördöma attacken och uttrycka stöd för att Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) omedelbart skulle kunna börja sitt arbete, inklusive genom att uppmana om fritt tillträde. Det fanns dock starka motsättningar i rådet som ledde till att mötet avslutades utan att något kunde beslutas.

Dagen därpå, den 10 april, tog både Ryssland och USA varsitt resolutionsutkast om en undersökningsmekanism om användning av kemiska vapen till omröstning. Sverige röstade för det amerikanska utkastet om förslag till en oberoende mekanism.

Då Ryssland lade in sitt veto mot det amerikanska utkastet, och det ryska endast erhöll ett litet antal röster, kunde inget av de båda utkasten antas. Ryssland presenterade därtill ett andra resolutionsutkast om situationen i Douma, som inte heller det var acceptabelt för Sverige och fler andra. I syfte att söka ena rådet kring en ansats som gav stöd till OPCW:s utredning, och med tillägget om att generalsekreteraren skulle ges i uppdrag att komma med ett förslag till rådet om en undersökningsmekanism, presenterade Sverige en ny version av föregående dags text. Trots stort stöd i medlemskretsen och uppskattning för Sveriges ansträngningar saknades vilja från några medlemmar att gå vidare med förslaget.

Läs FN:s sammanfattning av måndagens möte.

Se Sveriges anförande (1:32:42 in i inslaget).

Läs FN:s sammanfattning av tisdagens möte.

Se FN:s sammanfattning av tisdagens möte.

Syrien-hanteringen i rådet fortsatte med hög intensitet efter tisdagens möte. Ett uttalande av utrikesminister Margot Wallströms (publicerat onsdagen den 11 april) kan läsas här.

På torsdagen hölls slutna konsultationer (på begäran av Bolivia) med anledning av den eskalerande retoriken och uppgifter om ett eventuellt militärt agerande i Syrien. Sekretariatet upprepade generalsekreterarens budskap till rådet om att enas om en attributionsmekanism.

Inför mötet cirkulerade Sverige ett uppdaterat resolutionsutkast som innehöll ett tillägg om att FN:s generalsekreterare omedelbart skulle skicka en högnivå-nedrustningsmission till Syrien. Flera rådsmedlemmar uttryckte stöd för Sveriges initiativ, men förutsättningarna för att ta texten vidare fanns inte givet den upptrappade retoriken.

Ryssland begärde ett nytt möte som genomfördes under fredagen då generalsekreteraren briefade rådet. Han underströk bland annat att situationen i Syrien utgjorde det allvarligaste hotet mot internationell fred och säkerhet och betonade vikten av en oberoende panel för att granska användandet av kemiska vapen i Syrien. Sverige framhöll återigen torsdagens initiativ och bad rådsmedlemmarna att enas i stöd till generalsekreterarens vädjan och komma framåt i frågan om ansvarsutkrävande för kemvapenanvändning i Syrien.

Läs FN:s sammanfattning från fredagens möte.

Under natten till lördagen den 14 april svensk tid agerade USA, Storbritannien och Frankrike militärt i Syrien. Utrikesminister Margot Wallströms uttalande om detta (publicerat den 14 april) finns att läsa här.

Till följd av attackerna begärde Ryssland ett extrainsatt möte i rådet, som hölls under lördagen den 14 april. Generalsekreteraren briefade rådet även vid detta möte, och underströk ännu en gång vikten av en politisk lösning.

Det ryska resolutionsutkast till fördömande av attackerna som presenterades med kort varsel inpå mötet röstades ned. Sverige röstade emot.

Läs FN:s sammanfattning från lördagens möte.

Läs Sveriges anförande från lördagens möte.

* * *

Parallellt med hanteringen av situationen i Syrien fortsatte säkerhetsrådets reguljära arbete.

Måndagen den 9 april hölls ett så kallat Arria-möte om samarbetet mellan FN och regionala organisationer rörande kopplingen mellan organiserad brottslighet och terrorism.

Under tisdagen hölls ett möte om Stora sjö-regionen i Afrika med briefing av generalsekreterarens särskilda sändebud Said Djinnit. I fokus stod den politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen i regionen samt det regionala ramverk för fred, säkerhet och samarbete som fanns sedan fem år. Sverige uttryckte stöd för ramverket och betonade vikten av att val kunde hållas i Demokratiska republiken Kongo den 23 december. I anslutning till mötet antogs ett pressuttalande till stöd för ramverket, där rådet även bland annat betonar vikten av trovärdiga val i regionen.

Läs pressuttalandet.

Under tisdagen antogs en resolution som förlänger mandatet för FN-insatsen MINUJUSTH på Haiti med ett år.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet samt resolutionstexten.

Under onsdagen hölls ett möte om FN:s insats MINUSMA i Mali. Insatsens chef SRSG Mahamat Saleh Annadif briefade rådet, liksom Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog i egenskap av ordförande för den nyinrättade sanktionskommittén för Mali. I fokus för mötet låg fredsprocessen i landet och parternas genomförande av fredsavtalet, samt den försämrade säkerhetssituationen. Malis nye utrikesminister Coulibaly deltog vid mötet.

Läs Sveriges anförande.

Läs FN:s sammanfattning från mötet.

Se videoupptagning från mötet.

Under torsdagen hölls det årliga mötet om kommittén för översyn av genomförandet av resolution 1540 om ickespridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer. Kommitténs arbetsprogram antogs i anslutning till mötet vilket välkomnades av flera.

Läs en sammanfattning från mötet.

Läs Sveriges anförande.

Under rubriken "övriga frågor" gavs rådet avslutningsvis en lägesuppdatering om situationen i Centralafrikanska rubriken (CAR) i ljuset av den senaste tidens attacker mot FN-insatsen MINUSCA. Ett pressuttalande antogs också dagen före mötet, i onsdags, med anledning av den senaste attacken mot MINUSCA.

Läs pressuttalandet.

Under fredagen antogs en kort resolution avseende teknisk förlängning av mandatet för FN-insatsen UNISFA i Abyei mellan Sudan och Sydsudan. Resolutionen antogs med enighet och innebär att insatsens stöd till en gränsövervakningsmekanism förlängs med 10 dagar, för att möjliggöra ytterligare diskussioner om framtida inriktning.

Läs FN:s sammanfattning från mötet och resolutionstexten.