Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 16

Publicerad

Veckan som gick i rådet: Backåkra, öppen debatt om konfliktrelaterat sexuellt våld, Jemen, Syrien, Västsahara, Salisbury, informellt möte om Centralafrikanska republiken och Darfur, Mali/MNUSMA, Liberia/UNMIL, Guinea-Bissau.

Under helgen genomfördes ett informellt arbetsmöte mellan säkerhetsrådet och generalsekreteraren på Dag Hammarskjölds gård Backåkra. Det var första gången som detta årligen återkommande arbetsmöte genomfördes på annan plats än New York. Målsättningen var att Backåkras unika miljö skulle skapa möjligheter att informellt och i Dag Hammarskjölds anda diskutera aktuella utmaningar mot internationell fred och säkerhet. I fokus stod bland annat FN:s arbete med fredsinsatser och konfliktförebyggande. Med anledning av den senaste utvecklingen i Syrien blev mötet också ett tillfälle för rådet att tillsammans med generalsekreteraren, och FN-sändebudet Staffan de Mistura, informellt diskutera vägen framåt. Överläggningarna blev konstruktiva.

Läs resultatet av överläggningarna.

Rådet ställde sig bakom behovet av stärkt dialog och en konstruktiv dynamik i säkerhetsrådet samt enades om tre punkter för att komma vidare i arbetet med Syrien: att komma tillbaka till en politisk lösning under FN:s ledning, att stärka det humanitära arbetet inklusive implementeringen av resolution 2401 samt att arbeta för att upprätta en oberoende mekanism vad gäller användningen av kemvapen.

Veckan som gått var även intensiv på plats i New York. I måndags genomförde säkerhetsrådet en öppen debatt om konfliktrelaterat sexuellt våld. Fokus för mötet var hur man kan förebygga konfliktrelaterat sexuellt våld genom empowerment, jämställdhet och tillgång till rättvisa. Rådet briefades av vice generalsekreterare Amina Mohammed, det särskilda sändebudet för konfliktrelaterat sexuellt våld Pramila Patten samt av civilsamhällesrepresentanten Razia Sultana som fokuserade på situationen för rohingyer. Sverige företräddes av statsrådet Alice Bah Kuhnke.

Läs FN:s sammanfattning av mötet.

Se mötet här (Sveriges anförande efter 0:40:00).

FN:s nya Jemensändebud, Martin Griffiths, briefade rådet för första gången i tisdags. Han orienterade rådsmedlemmarna om sina första kontakter i regionen, och signalerade att han inom de närmaste två månaderna skulle ta fram ett förhandlingsramverk. Rådsmedlemmarna uttryckte genomgående stöd för Griffiths, och en förhoppning att hans utnämning skulle bidra till en nystart i den politiska processen. FN:s chef för humanitära frågor, undergeneralsekreterare Mark Lowcock, deltog också vid mötet. Han varnade bland annat för att det förelåg risk för ett nytt utbrott av kolera.

Under tisdag eftermiddag hölls ett extrainsatt möte om Syrien på begäran av Ryssland. Mark Lowcock briefade rådet även vid detta möte. Han gav en uppdatering om det humanitära läget med fokus på Raqqa, Rukhban, östra Ghouta, Idlib samt Afrin. Samtliga rådsmedlemmar uppmanade till genomförande av resolution 2401 (se veckobrev 8/2018). Sverige underströk bland annat vikten av humanitärt tillträde och att internationell humanitär rätt efterlevs.

Under tisdag eftermiddag hade rådet också ett slutet möte om FN:s fredsinsats i Västsahara (MINURSO). Insatsens nye chef, Colin Stewart, briefade rådet för första gången. Han informerade om läget på marken inför rådets kommande förhandlingar om MINURSO:s mandat. Ett beslut om mandatet väntas under kommande vecka.

På begäran av Storbritannien hölls på onsdagen ett möte om mordförsöken med nervgift i Salisbury i mars (se veckobrev 11). FN:s höge representant för nedrustningsfrågor, Izumi Nakamitsu, redogjorde för rapporten från Organisationen för förbud mot kemvapen (OPCW). Rapporten bekräftar användningen av nervgift i Salisbury. Storbritannien återupprepade Rysslands sannolika ansvar vilket avvisades av Ryssland i starka ordalag. Sverige, liksom övriga EU-länder i säkerhetsrådet, välkomnade OPCW:s arbete, uttryckte stöd till Storbritannien och underströk återigen att Ryssland sannolikt var ansvarigt.

Läs Sveriges anförande.

Se mötet (Sveriges inlägg efter 0:47:20).

I onsdags hölls även en så kallad informell interaktiv dialog (IID) med undergeneralsekreterare Jean-Pierre Lacroix (DPKO) samt Afrikanska unionens (AU) kommissionär för fred och säkerhet, Smail Chergui. Syftet var att diskutera de bådas gemensamt företagna resa till Afrika, med fokus på Centralafrikanska republiken och Darfur i Sudan. Den gemensamma resan illustrerar den ambition att stärka samarbetet mellan FN och AU som finns hos båda organisationerna. Sverige välkomnade den gemensamma resan och ambitionen att stärka samarbetet.

Under natten till måndagen svensk tid antogs ett pressuttalande som fördömer attacken mot FN:s fredsinsats i Mali (MINUSMA), vilken genomfördes i staden Timbuktu under föregående helg.

Läs uttalandet.

Säkerhetsrådet erhöll sedan en uppdatering från sekretariatet under rubriken "övriga frågor" i onsdags. Sverige och övriga rådsmedlemmar uttryckte vid detta tillfälle sitt stöd för MINUSMA och underströk att attacker mot insatsen var oacceptabla. Arbetet med FN:s fredsinsatser var en av dagordningspunkterna vid rådets informella arbetsmöte i Backåkra (se längre ned).

Colombia stod på dagordningen i torsdags. Generalsekreterarens särskilde representant, Jean Arnault, gav en uppdatering om implementeringen av fredsavtalet mellan regeringen och FARC. Han framhöll att kongressvalen i mars hade varit en milsten. Ett samstämmigt råd uttalade sig huvudsakligen i linje med det pressuttalande som sedermera antogs. Colombias vicepresident, Oscar Naranjo, deltog vid mötet. Han konstaterade att regeringen skulle göra sitt yttersta samtidigt som han betonade omfattningen av de utmaningar som genomförandet av fredsavtalet innebär.

Läs pressuttalandet.

Under torsdagen hölls också en briefing om FN:s fredsinsats i Liberia (UNMIL) – den sista någonsin efter det att insatsen formellt avslutats den 30 mars. Vid mötet antogs ett ordförandeuttalande (PRST) genom vilket säkerhetsrådet uttryckte sitt enade stöd för insatsens arbete sedan dess inrättande 2003 och välkomnade de framsteg som genomförts i Liberia.

Läs Sveriges anförande.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet inklusive ordförandeuttalandet.

Utrikesminister Margot Wallström twittrade med anledning av mötet.

Under rubriken "övriga frågor" gavs säkerhetsrådet under torsdagen en lägesuppdatering om situationen i Guinea-Bissau, i ljuset av att landets president nyligen utsett en premiärminister.

Under natten till fredag svensk tid antogs ett pressuttalande till minne av Elfenbenskustens FN-ambassadör, som gick bort tidigare under veckan.