Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 17

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: öppna debatter på temat unga och fred och säkerhet respektive fredsbyggande/Sustaining Peace, UNISFA/Abyei, Syrien, fredsprocessen i Mellanöstern, MINURSO/Västsahara, pressuttalande till fördömande av terroristattack i Afghanistan och Arriamöte om religiösa ledares roll för en säkrare värld.

Margot Wallström under diskussion i FN:s säkerhetsråd
Sveriges utrikesminister Margot Wallström deltog under säkerhetsrådets briefing om fredsbyggande och fredsbevarande. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Under måndagen ordnades en öppen debatt på temat unga, fred och säkerhet (Youth, Peace and Security, YPS). Debatten var kopplad till säkerhetsrådets resolution 2250 på detta tema som antogs år 2015. Generalsekreterarens sändebud för unga, Jayathma Wickramanayake, briefade rådet med avstamp i den studie som efterfrågats genom resolutionen och som ska publiceras under kommande månader. Wickramanayake underströk vikten av att undvika begränsande stereotyper om unga, och framhöll att unga människor istället måste vara nyckelaktörer i strategier och handlingsplaner för fredsbyggande. Studiens huvudförfattare och två civilsamhällesrepresentanter deltog också vid mötet. Sverige underströk vikten av att tillvarata unga människors potential, ledarskap och potential samt vikten av att respektera unga människors mänskliga rättigheter.

Sveriges anförande kan läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

Under måndagen antogs även en kort resolution avseende UNISFA, FN:s insats i området Abyei mellan Sudan och Sydsudan. FN:s egen sammanfattning från mötet och resolutionen i sin helhet kan läsas här.

Under måndagen antogs dessutom ett pressuttalande som fördömer den terroristattack som ägde rum i Kabul i Afghanistan under söndagen. Uttalandet kan läsas här.

Under tisdagen hölls halvårsvisa konsultationer om UNISFA samt relationen Sudan och Sydsudan, i enlighet med den ordinarie rapporteringscykeln och på basis av generalsekreterarens senaste rapport. UNISFA:s mandat behöver förlängas senast den 15 maj.

Under tisdagen anordnades även ett så kallat Arriamöte (ett informellt möte utanför säkerhetsrådets kammare) med fokus på religiösa ledares roll för en säkrare värld. Kazakstan i samarbete med FN:s Alliance of Civilizations (UNAOC) anordnade mötet. Arbetet mot terrorism och extremism stod i fokus. Mötet kan ses här (Sveriges anförande börjar 17:17 in i klippet).

Under onsdagen hölls det månatliga mötet om det humanitära spåret i Syrien i form av en öppen briefing. Ursula Mueller, assisterande generalsekreterare för humanitära frågor tillika biträdande chef för FN:s humanitära kontor OCHA, uppdaterade rådet om den senaste utvecklingen. Hon meddelade att attacker riktade mot civil infrastruktur låg på de högsta nivåerna sedan konflikten inleddes 2011 och underströk vikten av genomförande av resolution 2401 om humanitärt tillträde. Vid mötet fick Sverige brett gehör för att de åtaganden som rådet överenskom i Backåkra i Sverige föregående vecka (se veckobrev 16) behövde operationaliseras.
FN:s sammanfattning av mötet kan läsas här och mötet kan ses här.

Under onsdagen hölls en briefing om fredsbyggande och Sustaining Peace, i anslutning till ett högnivåmöte på samma tema i FN:s generalförsamling (information om högnivåmötet i generalförsamlingen finns här). De båda mötena hölls mot en fond av generalsekreterarens uppföljningsrapport kopplad till de båda banbrytande parallella resolutioner på detta område som antogs av säkerhetsrådet respektive generalförsamlingen år 2016.

Generalsekreterare António Guterres briefade säkerhetsrådet och underströk vikten av konfliktförebyggande arbete och att adressera konflikters grundorsaker. För att FN-systemet skulle klara av detta på bästa sätt var ökad finansiering för denna typ av aktiviteter absolut nödvändig. Därtill briefade ordföranden för FN:s fredsbyggandekommission Rumänien samt Afrikanska unionens (AU) kommissionär för fred och säkerhet Smail Chergui rådet.

Sverige representerades av utrikesminister Margot Wallström, som bland annat uttryckte starkt stöd för generalsekreterarens ansträngningar och betonade vikten av jämställdhet, mänskliga rättigheter och stärkt samarbete med regionala och sub-regionala organisationer.

FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här. Sveriges anförande kan läsas här och ses här (40:39 in i inslaget).

I anslutning till briefingen antogs under torsdagen en resolution genom vilken säkerhetsrådet välkomnar presentationen av generalsekreterarens uppföljningsrapport om fredsbyggande, samt beslutar att diskutera dess rekommendationer vidare. FN:s egen sammanfattning rörande detta och resolutionen i sin helhet kan läsas här. Generalsekreterarens uppföljningsrapport om fredsbyggande och Sustaining Peace kan läsas här.

Under torsdagen hölls den kvartalsvisa öppna debatten om fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP), där FN:s särskilde samordnare Nickolay Mladenov briefade rådet. Den senaste utvecklingen på marken, särskilt våldsamheterna i Gaza, utgjorde fokus för samordnarens redogörelse.

Mladenovs anförande kan ses här och läsas här. Sveriges anförande kan läsas här. FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här.

Under fredagen förlängde säkerhetsrådet mandatet för FN-insatsen MINURSO, som är kopplad till Västsahara, med sex månader. Under de föregående förhandlingarna hade Sverige bidragit till att stärka texten i flera avseenden, bland annat i fråga om mänskliga rättigheter samt om kvinnor och ungdomars deltagande i den politiska processen. Tolv av rådets medlemmar inklusive Sverige röstade för ett antagande. Tre av rådets medlemmar (Kina, Ryssland och Etiopien) avstod från att rösta. Avgörande för Sveriges röst var vikten av att ge generalsekreteraren och dennes sändebud stöd för en förnyad FN-ledd politisk process. Samtidigt påtalade Sverige i sin röstförklaring att vi ansåg att vissa element i resolutionen är obalanserade. FN:s sammanfattning från mötet kan läsas här. Sveriges röstförklaring kan läsas här.