Artikel från Utrikesdepartementet

Syrien, Iran och Ryssland på EU-möte

Publicerad

När EU:s utrikesministrar träffades i Luxemburg 16 april diskuterade de Syrien, Iran och Ryssland. Relationerna till länderna på västra Balkan var också uppe. Sverige representerades av kabinettssekreterare Annika Söder.

Annika Söder och Lars Danielsson
Kabinettssekreterare Annika Söder samtalar med EU-ambassadör Lars Danielsson inför mötet i utrikesrådet 16 april. Foto: EU-representationen

Syrien

Utrikesministrarna diskuterade situationen i Syrien i ljuset av brittiska, franska och amerikanska luftangrepp på kemvapenfabriker i landet. De antog också slutsatser där de säger att den syriska regimen bär hela ansvaret för den katastrofala humanitära situationen i landet. I slutsatserna fördömer utrikesministrarna också användandet av kemiska vapen.

Iran

Utrikesministrarna diskuterade EU:s relationer med Iran och uttryckte ett enat stöd för att bevara den kärntekniska överenskommelsen, JCPOA. De diskuterade även Irans roll i regionen.

Ryssland

Ryssland var dagens sista tema för diskussionerna. Deltagarna var överens om principerna för EU:s förhållningssätt mot Ryssland och diskuterade EU:s långsiktigt strategiska relationer med Ryssland.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om utrikesrådets möte 16 april

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.